Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUygur, Fatih-
dc.contributor.authorEvinç, Rahmi-
dc.contributor.authorYüksel, Fuat-
dc.date.accessioned2020-03-30T12:34:57Z-
dc.date.available2020-03-30T12:34:57Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationUygur, F. vd. (2009). "Pediatrik yanıklı hastalarda kısmi kalınlıkta deri grefti temininde saçlı derinin kullanımı". Güncel Pediatri, 7(1), 1-6.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905206-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10273-
dc.description.abstractAmaç: Pediatrik yanıklı hastaların tedavisinde kısmi kalınlıkta deri grefti (KKDG) yaygın olarak uygulanmaktadır. KKDG, sıklıkla uyluk ve kalça bölgesinden alınmaktadır. Bu hastalarda, uzun iyileşme periyodu ve kalıcı iz oluşumu gibi önemli morbiditelerle karşılaşılmaktadır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2002 ile Aralık 2008 yılları arasında saçlı derinin KKDG donör alanı olarak kullanıldığı 86 pediatrik yanıklı hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Saçlı derinin iyileşme zamanının konvansiyonel KKGD donör alanlarından daha hızlı olduğu saptandı. Ayrıca, bu tekniğin operasyon sonrası ortaya çı- kan rahatsızlıkları azaltmak, tekrarlayan greft alımına olanak sağlamak ve görünen izi saklamak gibi önemli avantajları mevcuttu. Sonuç:Bu çalışmada, skalp donör alanının pediatrik yanıklı hastalarda düşük morbiditeye sahip güvenli bir alan olduğu düşünüldü.tr_TR
dc.description.abstractAim: To treat the pediatric burn patients, split thickness skin grafting (STSG) is used widespreadly. STSG is frequently taken from the thigh or buttock. Some serious donor site morbidities such as long healing period and permanent scars are seen in these patients. Materials and Method: We retrospectively analyzed 86 pediatric burn patients in wich scalp was used as a donor-site of STSG between January 2002 and November 2008. Results: We determined that the healing time of the scalp is more rapid than conventional STSG donor site. Furthermore, this technique had important advantages such as to minimize postoperative discomforts, to allow repetitive graft harvesting and to camouflage visible scar. Conclusion: In our study, we revealed that scalp donor sites were dependable areas with low morbidity in pediatric burn patients.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSaçlı deritr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectYanıktr_TR
dc.subjectKısmi karanlıkta deri greftitr_TR
dc.subjectScalpen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectBurnen_US
dc.subjectSplit thickness skin grafen_US
dc.titlePediatrik yanıklı hastalarda kısmi kalınlıkta deri grefti temininde saçlı derinin kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeThe use of scalp as a donor site for pediatric burn patients to obtain split thickness skin graften_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage6tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_1.PDF246.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons