Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10272
Title: Spitzoid melanom: On yaşında erkek olgu
Other Titles: Spitzoid melanoma: A ten year-old boy
Authors: Karaarslan, Işıl Kılıç
Türkmen, Meltem
Ürkmez, Aslı
Karaca, Nezih
Akalın, Taner
Özdemir, Fezal
Keywords: Spitzoid melanom
Dermoskopi
Melanom
Spitzoid melanoma
Dermoscopy
Melanoma
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaarslan, I. K. vd. (2008). "Spitzoid melanom: On yaşında erkek olgu". Güncel Pediatri, 6(3), 127-129.
Abstract: Spitzoid melanom, klinik ve histopatolojik olarak tanı konması oldukça güç olan nadir bir melanom alt tipidir. Melanomun çocuklarda oldukça nadir görülmesi nedeniyle literatürde çocukluk çağında görülen Spitzoid melanomların özelliklerine dair bilgi oldukça kısıtlıdır. Burada Spitzoid melanom saptanan 10 yaşında bir çocuk olgu sunulmuştur. Bu olgu vesilesiyle klinik ve dermoskopik özellikler karakteristik olmadıkça, hasta çocuk bile olsa, vasküler lezyon ayırıcı tanısında melanomun mutlaka akılda tutulması gerekliliği vurgulanmıştır.
Spitzoid melanoma is a rare variant of melanoma, in which the clinical and histopathologic diagnoses are difficult. Data on the features of Spitzoid melanoma in children is limited in the literature, since melanoma is rarely seen in childhood. Here, we report a 10 year-old child with a Spitzoid melanoma. By the means of this case, it has been emphasized that melanoma should be considered in the differential diagnosis of vascular lesions even seen in childhood, unless the clinical and dermoscopic features are characteristic for an entity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908639
http://hdl.handle.net/11452/10272
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_3_8.PDF121.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons