Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10271
Title: Yanlış astım tanısıyla verilen kortikosteroide bağlı cushingoid görünüm geliştiren bir yabancı cisim aspirasyonu: Olgu sunumu
Other Titles: A case with foreign body aspiration who developed cushingoid appearance due to corticosteroids given for misdiagnosis of asthma: Case report
Authors: İnal, Ayfer
Karakoç, Gülbin Bingöl
Kendirli, Seval Güneşer
Altıntaş, Derya Ufuk
Yılmaz, Mustafa
Hanta, İsmail
İnan, Defne
Tuna, Ali
Noyan, Aytül
Keywords: Yabancı cisim aspirasyonu
Astım
Kortikosteroid
Foreign body aspiration
Asthma
Corticosteroid
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnal, A. vd. (2008). "Yanlış astım tanısıyla verilen kortikosteroide bağlı cushingoid görünüm geliştiren bir yabancı cisim aspirasyonu: Olgu sunumu". Güncel Pediatri, 6(3), 124-126.
Abstract: Yabancı cisim aspirasyonu, çocukluk çağında sık görülen, morbidite ve mortalitesi yüksek komplikasyonlarla sonuçlanabilen önemli bir problemdir. Öksürük, hışıltı, stridor gibi birçok hastalıkta da görülebilen semptomlara yol açtığı için yanlış tanı konabilir. Tanıda en önemli yol gösterici olmasına rağmen bazı olgularda öykü olmaması, klinik ve radyolojik bulguların da yetersiz olması tanıyı geciktirebilir. Bu olgularda komplikasyon olasılığı da çok arttığı için erken tanının önemi büyüktür. Dolayısıyla uzamış veya yineleyen respiratuar semptomlarda yabancı cisim aspirasyonu olasılığı mutlaka akılda tutulmalı ve özellikle sorgulanmalıdır. Bu yazıda, yabancı cisim aspirasyonu öyküsü olmayıp astım tanısıyla yüksek doz kortikosteroid verildiği için cushingoid görünüm geliştiren 10 yaşında bir yabancı cisim aspirasyon olgusu sunulmuştur.
Foreign body aspiration is a common problem in childhood which can result in complications with high morbidity and mortality. It may be misdiagnosed because of symptoms such as cough, wheezing or stridor which may also be seen in other disorders. Although it is the most helpful tool in diagnosis, absence of typical history and inadequate clinical and radiologic findings may lead to delayed diagnosis in some cases. These cases show high risk for complications and therefore early diagnosis is important. Prolonged or recurrent respiratory symptoms should alert the physician for foreign body aspiration and it should be particularly interrogated. We present a case of foreign body aspiration in a 10-year-old boy who had been misdiagnosed as asthma and developed cushingoid appearance due to high dose corticosterioids.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908638
http://hdl.handle.net/11452/10271
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2008 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_3_7.PDF108.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons