Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10269
Başlık: Tip 1 diyabetin uzun dönem izlemi
Diğer Başlıklar: Long term monitoring of Type 1 diabetes mellitus
Yazarlar: Abacı, Ayhan
Böber, Ece
Büyükgebiz, Atilla
Anahtar kelimeler: Tip 1 diabetes mellitus
Mikrovasküler komplikasyonlar
Tarama
Type 1 diabetes mellitus
Microvascular complications
Screening
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Abacı, A. vd. (2008). "Tip 1 diyabetin uzun dönem izlemi". Güncel Pediatri, 6(3), 111-118.
Özet: Retinopati, nefropati ve nöropati tip 1 diyabetin sık görülen mikrovasküler komplikasyonlarıdır. Makrovasküler komplikasyonlar, periferik ve iskemik vasküler hastalıklardan oluşmakta olup, 30 yaş altında nadir görülmektedir. Tip 1 diyabet ile ilişkili diğer komplikasyonlar, büyüme yetersizliği, puberte gecikmesi, psikiatrik bozukluklar, dermatolojik komplikasyonlar (Lipoatrofi, lipohipertrofi, necrobiosis lipoidica diabeticorum), otoimmun hipotiroidizm ve celiac hastalığıdır. Çocukluk ve adolesan dönemde erken komplikasyonların ilerlemesinde ve gelişiminin önlenmesinde glisemik kontrol ve izlem en önemli tedavi yaklaşımıdır.
The most common microvascular complications of type 1 diabetes include retinopathy, nephropathy, and neuropathy. Macrovascular complications that predispose to ischemic and peripheral vascular disease are rare under the age of 30 years. In addition, growth retardation, delay of puberty, psychiatric disorders, dermatologic complications (lipoatrophy, lipohypertrophy, necrobiosis lipoidica diabeticorum), autoimmune hypothyroidism, and celiac disease are the other complications associated with type 1 diabetes mellitus. In childhood and adolescence, monitoring and optimizing glycemic control is most important in management for preventing the development and progression of early complications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908633
http://hdl.handle.net/11452/10269
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2008 Cilt 6 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
6_3_5.PDF101.33 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons