Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1026
Title: Araç koltuk kızağının roll forming işlemi ile üretilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
Other Titles: anufacturing of vehicle seat track with roll forming process and simulation by using finite element method
Authors: Bayram, Ali
Doğan, Serdar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı
Keywords: Roll forming
Haddeleyerek şekil verme
İleri yüksek mukavemetli saçlar
Kompleks fazlı çelikler
Çiçek açınımı
Advanced high strength steels
Complex phased steels
Finite element analysis
Correlation
Flower design
Issue Date: 13-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan S. (2018) Araç koltuk kızağının roll forming işlemi ile üretilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Roll forming şekil verme prosesi soğuk şekillendirme prosesleri içerisinde, profil tip parçaların üretiminde özelleşmiş bir operasyondur. Otomotiv sektöründe gerek ek operasyonların eklenmesiyle gerekse yeni nesil ileri yüksek mukavemetli sacların şekillendirilmesindeki başarısı sebebiyle gitgide yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma kapsamında roll forming hat tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar, sac açınım metotları, prosese özgü hata tipleri incelenmiş olup sonrasında sonlu elemanlar metodu ile şekil verme analizleri ve prototip profil üretimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyon ve prototip üretim çalışmalarında roll forming ile bükülebilirliğe yatkın olan kompleks fazlı çelik 800CP kullanılmıştır. Simülasyon sonuçlarında oluşan plastik uzamalar incelenmiş olup bu şekil değişiminin prosese özgü hata tipleri ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında, simülasyon ve prototip profil kesitine ait ölçüm sonuçlarının kıyaslanmasıyla korelasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Roll forming is a cold forming process which specialized in the production of profile sheet metal parts. Process is becoming more popular in recent years due to its flexibility in range of products by additional operation steps and capability of producing advanced high strength steels. In this study design criteria's for roll forming line design, blank development methods, specific failure modes defined, forming simulations and prototype production studies are executed. Due to its bendability characteristics, complex phase steel (800CP) is used for simulation and prototype production. Plastic strains are investigated in simulation results and associated with process specific failure modes. After the evaluation of the results, correlation of simulation and prototype profile sections are completed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1026
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529853.pdf29.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons