Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10250
Title: Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılması
Other Titles: Retrospective analysis of the factors affecting the duration of flexible ureterorenoscopy in renal stone treatment
Authors: Kılıçarslan, Hakan
Günsever, Kadir Ömür
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek taşı
Fleksibl üreterorenoskop
Kidney stone
Flexible ureterorenoscope
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günseren, K. Ö. (2016). Böbrek taşı tedavisinde fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyen faktörlerin retrospektif olarak araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Fleksibl üreterorenoskop ve lazer enerjisi kullanılarak böbrek taşının böbreğin içinde kırılması anlamına gelen retrograd intrarenal cerrahi; günümüzde öne çıkan minimal invaziv cerrahi tedavi yöntemlerden birisidir. Böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde yüksek etkinlik ve düşük komplikasyon oranlarına rağmen fleksibl üreterorenoskop’un pahalı ve kullanım süresinin kısıtlı bir cihaz olması bu cerrahi tekniğin en önemli dezavantajlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda fleksibl üreterorenoskop kullanım süresini etkileyebilecek hastaya ait faktörleri araştırdık. 2010 ile 2016 yılları arasında kliniğimizde kullanılan 9 adet fleksibl üreterorenoskop ile böbrek taşına müdahale edilen 559 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Her bir fleksibl üreterorenoskop ile uygulanan operasyonlardaki hastaların taş alanları, taş dansiteleri, operasyon süreleri, taş lokalizasyonları, preoperatif dj stent varlığı değerlendirilerek 9 grup oluşturuldu. Bu 9 grup içinde sırasıyla 22, 17, 18, 56, 111, 90, 96, 76 ve 73 operasyon gerçekleştirildi. Gruplar arasında operasyon süreleri, taş alanları, taş dansiteleri ve taş lokalizasyonları açısından farklılıklar saptandı. Sonuçlar değerlendirildiğinde cerrahi deneyimin FURS kullanım ömründe önemli bir faktör olduğu bulunmuştur. Yeterli deneyime rağmen alt pol lokalizasyonunda bulunan taşların cerrahisinin cihaz ömrünü azalttığı saptandı. Ayrıca kırılan taş alanının artmasının cihaz kullanım süresini etkilediği görüldü. Bununla birlikte taş dansitesinin cihaz ömrü üzerine etkili olmadığı bulundu.
Retrograde intra renal surgery (RIRS) is defined as treatment of kidney stones by using a flexible ureteroscope (FURS) and laser energy and it is one of the most popular minimal invasive treatment methods. It has a high efficiency with lower rates of complications. However, higher cost rates of FURS and it's short durability is one of the important disadvantages. In this study we aimed to evaluate the factors that responsible in durability of FURS. The data of 559 patients in whom RIRS were performed with 9 separate FURS between 2010 and 2016 were investigated retrospectively. The mean stone area, mean stone density, mean length of operation, stone localizations and presence of preoperative DJ stents were compared in 9 separate FURS group. A total of 22, 17, 18, 56, 111, 90, 96, 76 and 73 cases were performed in these 9 groups respectively. Difference were obtained regarding length of operation, stone area, stone density and stone localizations within groups. The results indicated that surgical experience plays an important role in durability of the FURS. Despite adequate experience, surgery for lower pole may decrease the durability. Furthermore, an increase in mean stone area can effect longitivtiy of the device. However, no relation was found with stone density on durability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10250
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435745.pdf518.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons