Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10242
Title: Migren olgularında vestibüler etkilenme ; yürüme ile denge üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Vestibulopathy in migraine patients; analysis of effect on balance and walking
Authors: Zarifoğlu, Mehmet
Yıldırım, Öznur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Migrende vestibüler etkilenme
Denge
Yürüme
Elektronistagmografi
Vestibular involvement in migraine
Balance
Electronystagmography
Walk
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, Ö. (2016). Migren olgularında vestibüler etkilenme; yürüme ile denge üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Migrene sıklıkla eşlik eden vertiginöz semptomlar ve denge bozukluklarının oluş mekanizmasını anlamak, migren ve denge sistemi arasındaki etkileşimi analiz etmek, bu araştırmalar doğrultusunda mekanizmanın anlaşılmasına dolayısı ile tedavi protokollerinin geliştirilmesi yönünde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmaya IHS III Beta kriterleriyle tanı konulmuş aurasız, auralı, vestibüler migren hastaları ile IHS III kriterlerine göre tanımlanmış herhangi bir başağrısı ölçütünü karşılamayan sağlıklı bireyler alındı. Vertijinöz yakınmaların migrenle ilişkisini ortaya koyabilmek için başağrısı ve başdönmesi formu hazırlandı. Hastalara Videonistagmografi testi (VENG) Berg denge ölçeği (BDÖ) fonksiyonel yürüme testi (FYT) uygulandı. 42 auralı 42 aurasız 17 vestibüler migren ve 23 sağlıklı bireyin kontrol grubu olarak alındığı calışmamızda Migrenli hastaların %22,5'inde kanal parezi (KP) %12,7'sinde yön egemenliği (YE) %7'sinde kalorik hipofonksiyon olmak üzere %42,2'sinde kalorik disfonksiyon saptandı. Aurasız migren grubunda 1 (%2,8) olguda, auralı migren grubunda 1 (%2,9) vestibüler migren grubunda 2 olguda (%13,3) Optik Fiksasyon Supresyonu <%60 olarak bulunmuştur (p>0,05). Bu hastaların hiçbirinde ek santral okulomotor patoloji bulgusu saptanmamıştır. Denge yönünden değerlendirildiğinde vestibüler migrenlilerin sağlıklı bireylere ve auralı aurasız migrenlilere göre gözler kapalı dengede duruşu ve çeşitli yürüme aktivitelerini gerektiren Berg denge ölçeği skorlarında istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte düşüklük olduğu tespit edilmiştir. Migrenli hastalardaki kalorik test sonuçları; periferik düzeyde bir etkilenmeye işaret etmektedir. Hastalarımız ataklar arası dönemde değerlendirilmiş olup, ileriki çalışmalarda atak döneminde de değerlendirilerek; ortaya çıkan işlevsel farklılıkların incelenmesi ve geniş hasta gruplarında çalışmalar yapmak daha sağlıklı veriler ortaya koyulmasına yardımcı olacaktır.
In this study we aimed to understand the mechanisms of vertiginous symptoms and balance disorders frequently accompanying to migraine and to analyze the interaction between balance system and migraine in order to contribute in developing medical protocols. We included migraine patients with aura, those without aura and vestibülar migraine patients who were all diagnosed ackording to IHS III criteria and also included healthy people who don't meet any of these criteria. To see the relationship between vertiginous complains and migraine we prepared a form named 'the form of headache and dizziness'. We applied 'Videonystagmography (VEG)', 'Berg Balance Scale (BBS)' and 'Functional Training Test (FTT)'. In this study where we had 42 migraine patients with aura, 42 migraine patients without aura, 17 vestibülar migraine patients and 23 people as the control group 22,5% of the migraine patients had canal paresis (CP), 12,7% had side dominance (SD), 7,0% had caloric hypofunction and in total 42,2% of the patients had a caloric dysfunction. One case (2,8%) in the migraine group without aura, one case (2,9%) in the migraine group with aura, two cases (13,3%) in the vestibülar migraine group the optical fixation suppression was calculated as <60% (p>0,05). No additional central oculomotorius pathology was detected in those patients. We detected some low scores in the BBS which much more requires (with respect to the balance mechanism) standing stable and closing the eyes and some training activities in vestibüler migraine patients, even though those scores had no remarkable meaning statistically. The caloric test results in migraine patients sign to an influence in a peripheral level. Our patients were evaluated in the periods between the attacks and it looks like it will be helpful to make same studies in a wider patient group and also during the attacks and to analyze the functional differences occurring in the study in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10242
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435737.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons