Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10233
Title: Selenyumun kırık iyileşmesi üzerine etkisi
Other Titles: The effect of selenium on fracture healing
Authors: Durak, Kemal
Burgucu, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kırık iyileşmesi
Selenyum
Fracture healing
Celenium
Issue Date: 2016
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Burgucu, F. (2016). Selenyumun kırık iyileşmesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kırık iyileşmesi üzerine bir çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Selenyum insan vücudu için gerekli bir eser element olup vücutta çeşitli enzimatik reaksiyonlarda rol oynamaktadır. Bu çalışmada selenyumun antioksidan özelliğinin yanı sıra osteoblastik aktivasyon ve osteoklastik inhibisyon etkilerinden yararlanılarak sıçanlarda kırık iyileşmesi üzerine radyolojik ve histopatolojik olarak etkisi araştırılmıştır. 42 adet rat düşük doz selenyum verilen grup, yüksek doz selenyum verilen grup ve kontrol grubu olarak üçe ayrıldı. Ameliyat sonrası birinci günden itibaren selenyum verilen gruplara 10 gün boyunca intraperitoneal olarak selenyum enjekte edildi. Her grubun yarısı 14. günde sakrifiye edilerek erken dönemde radyolojik ve histopatolojik,diğer yarısı ise 28. günde sakrifiye edilerek radyolojik ve histopatolojik olarak kırık kaynaması yönünden değerlendirildi. Yüksek doz selenyum verilen grupta erken dönemderadyolojik ve histopatolojik olarak, düşük doz selenyum verilen grup ve kontrol grubuna görekırık iyileşmesi istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha fazlaydı. Geç dönemde ise yüksek doz selenyumun radyolojik ve histopatolojik olarak kırık iyileşmesine olumlu etkilerinin görülmesine karşın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
Many studies have been done and many of ongoing studies continue on fracture healing. Selenium is a trace element which is necessary for human body and it takes part in several enzymatic reactions in body. In this study, researches have been made to benefit from not only antioxidant trait, but also osteoblastic activation and osteoclastic inhibition of selenium to understand radiologic and histopathologic effects on fracture healing on rats. 42 rats were put on groups of low dose selenium injected group, high dose selenium injected group and control group. From the first day of postop selenium injected intraperitoneally to selenium injected groups' individuals for 10 days. Half of each group sacrificed at 14th day for early period histopathologic and radiologic fracture healing and rest of the groups' individuals sacrificed at 28th day for histopathologic and radiologic fracture healing evaluations. Early period radiologic and histopathologic results of fracture healing in high dose selenium injected group were higher than other groups by statistical relevance. In late period, high dose selenium's positive effects on radiologic and histopathologic fracture healing has been noted. However, no statistical variation detected.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10233
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429015.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons