Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10231
Title: Acil servise başvuran gebe hastaların epidemiyolojik incelemesi
Other Titles: Pregnant emergency department patients epidemiologic study
Authors: Armağan, Erol
Çiftçi, T. Cevher
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Gebe
Epidemiyoloji
Emergency department
Pregnant
Epidemiology
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçi, T. C. (2016). Acil servise başvuran gebe hastaların epidemiyolojik incelemesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Acil servisimize başvuran 31152 kadın hasta içinde 500 gebe hasta çalışmaya dahil edildi. 147 hastaya (%29.4) doğum eylemi, 78 hastaya (%15.6) nonspesifik karın ağrısı, 61 hastaya (%12.2) erken doğum eylemi, 60 hastaya (%12) abortus, 37 hastaya (%7.4) idrar yolu enfeksiyonu, 16 hastaya (%3.2) preeklampsi, 15 hastaya (%3) yeni tanı gebelik, 10 hastaya (%2) intrauterin ex, 9 hastaya (%1.8) hiperemezis gravidarum, 5 hastaya (%1) ektopik gebelik ve 62 hastaya da (%12.4) diğer tanılar konuldu. Hastaların; 276'sı (%55.2) hastaneye yatırılırken, 220'si (%44) taburcu edildi, 4'ü (%0.8) başka hastaneye sevk edildi. Acil servisimize gebeler sıklıkla başvurmaktadır ve tüm kadın hasta başvurularının yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır. Acil servisteki gebe hastalar için ayrı bir ünite oluşturulması düşünülebilir.
500 pregnant women were included in the study of 31152 female patients admitted to the emergency room. 147 patients (29.4%) labor, 78 patients (15.6%) nonspesifik abdominal pain, 61 patients (12.2%) preterm labor, 60 patients (12%) abortus, 37 patients (7.4%) urinary tract infection, 16 patients (3.2%) preeklampsi, 15 patients (3%) new diagnosis of pregnancy, 10 patients (2%) intrauterin ex, 9 patients (1.8%) hiperemezis gravidarum, 5 patients (1%) ectopic pregnancy and 62 patients (12.4%) with other diagnoses were put. 276 (55.2%) were hospitalized, 220 (44%) were discharged, and 4 (0.8%) were referred to another hospital. Pregnant women are often admitted to our emergency department and are an important part as 2% of all female applicants. Therefore it considered the creation of a separate unit for pregnant patients in the emergency department.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10231
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429013.pdf825.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons