Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10221
Title: Büyük ölçekli portaldan hareketli CNC kontrollü freze tezgahının yapısal tasarımı ve prototip imalatı
Other Titles: Structural design and prototype production of a CNC controlled large-scale milling machine with moving portal
Authors: Kılıç, Muhsin
Gönül, Ersan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli tasarım
Bilgisayar destekli analiz
CNC
Döküm
Freze tezgahı
Computer-aided desing
Computer-aided analysis
Casting
Milling machine
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gönül, E. (2012). Büyük ölçekli portaldan hareketli CNC kontrollü freze tezgahının yapısal tasarımı ve prototip imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Büyük ölçekli portaldan hareketli CNC kontrollü freze tezgahının yapısal tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Montaj projeleri hazırlandıktan sonra gerekli ekipmanların seçimi yapılmış ve buna bağlı temini gerçekleştirilmiştir. Bu makinelerin dünyadaki benzerlerinde ana gövdeyi oluşturan dökme demir makine parçaları ağırlık olarak tüm makinenin yaklaşık %40 `ını oluşturmaktadır. Üretilen prototip makinede bu oran daha artırılmıştır. Proje kapsamında kavramsal tasarım ve spesifikasyonlar belirlendikten sonra makinanın CAD modelleri hazırlanmıştır. Yapısal analizler sonucu hazırlanan CAD modellerinde gerekli iyileştirmeler yapılarak tasarımlar iyileştirilmiştir. Bu analizler makinadan beklenen rijitlik ve hassasiyet kriterleri sağlanana kadar tekrarlanmıştır. Bilgisayar destekli analiz ve bilgisayar destekli tasarım işlemleri modeller üzerinde tekrarlanarak üretilebilecek en ideal model oluşturulmuştur. Tasarım çalışmalarının tamamlanmasından sonra makine aksamının CAD modeli döküm için kullanılan yazılıma aktarılarak döküm için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Daha sonra bu modeller döküm tekniği ile üretilmiştir ve sonuçlar üzerinde tartışılmıştır.
The aim of this thesis is the structural design and prototype production of a CNC controlled large-scale milling machine with movıng portal. After preparing assembly projects, the equipments needed decided on and this milling machine center was ordered and bought. This type of machines in the market consists approximately 40% of their total weight of the main components made up from the cast iron. However, the machine produced in this project is to contain much higher ratio of cast iron material in its main components. The project is to initialize from conceptual design and defining the technical specifications. And with the lead of this information, the CAD models of the components were drawn. Improvements were applied to CAD designs of the components with the outputs of these calculations. The aim of the calculations was to maintain a high precision machine with high rigidity. Computer-aided desings and computer-aided analysis were repeated several times in order to optimize the machine components. Following the design processes, all the necessary components were controlled for micro and macro porosity problems after casting with a casting and solidification simulation software. Finaly, these machine components were produced with casting.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10221
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322481.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons