Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10219
Title: Aktif spor giyimde kullanılan bazı örme kumaş yapılarının ısı ve nem transferi özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of heat and moisture properties of some knitted fabrics in active sportwear clothing
Authors: Kaplangiray, Binnaz Meriç
Özkan, Esra Taştan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Giyim konforu
Termofizyolojik konfor
Isıl direnç
Su buharı direnci
Hava geçirgenliği
Nem yönetimi
Temas açısı
Clothing comfort
Thermophysiological comfort
Thermal resistance
Water vapour resistance
Air permeability
Moisture management
Contact angle
Issue Date: 14-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, E. T. (2013). Aktif spor giyimde kullanılan bazı örme kumaş yapılarının ısı ve nem transferi özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda dünyada en iyi satış potansiyelini günlük ve spor giyimin oluşturması, üreticiler ve araştırmacılar için bu alanın öneminin artmasına sebep olmuştur. Günümüzde spor giysilerinden istenen önemli özellikler sırası ile: rüzgâr, su ve hava şartlarından koruma, ısı yalıtımı, su buharı geçirgenliği ve esnekliktir. Vücut terini emip, hızlı bir şekilde kurumasını sağlayan spor giysilerde nefes alan membranlar da kullanılabilmektedir. Ayrıca spor giysilerde işlevsel özelliklerin yanında hijyen özellikleri de bulunmalıdır.Bu çalışmada spor giyimde kullanılan farklı gramaj ve örgüde polyester örme kumaş yapılarının ısı ve nem konfor özellikleri incelenmiştir. Bu kumaşların ısıl direnç, su buharı direnci, hava geçirgenliği, genel nem yönetim özellikleri ve temas açısı özellikleri üzerinde testler gerçekleştirilmiş ve test sonuçlarına göre kumaşların konfor özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan kumaşların ısı ve nem konforu açısından kullanıcıya giyim konforu sağlayacak olanlar belirlenmiştir.
In recent years, casual and sport clothes create the best sales potential all over the world. This has led to an increase in the importance of this field for manufacturers and researchers. Nowadays, the desired key features for sports apparel are ; wind, water and weather protection, thermal insulation, vapor permeability and flexibility. Also breathable membrans are used in sport clothes, which absorbs the body sweat and provides rapid drying of clothes. Besides sport clothes must have hygienic properties as well as functionality properties.This study aimed to investigate thermal ve moisture management comfort properties of polyester knitted fabrics which have different weight and construction. For this reason, the objective facric tests have been made such as thermal resistance ,water vapor resistance, air permeability, moisture management properties and contact angle with fabric surface.At the same time, evaluations have been made according to test results .As a result, it was determined that which is the best fabric according to thermal and moisture comfort properties
URI: http://hdl.handle.net/11452/10219
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329373.pdf2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons