Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10201
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEtemoğlu, Akın Burak-
dc.contributor.authorÖnal, Ahmet Serdar-
dc.date.accessioned2020-03-20T12:00:57Z-
dc.date.available2020-03-20T12:00:57Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationÖnal, A. S. (2011). Düşük sıcaklıklı atık akışkan destekli güç üretim sistemlerinin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10201-
dc.description.abstractYapılan tez çalışmasında, Engineering Equation Solver (EES) programı kullanılarak düşük sıcaklıklardaki (72,6°C) endüstriyel atık akışkanlardan ısı geri kazanımı vasıtasıyla elektrik üretimi için organik rankine çevrimine dayalı üç farklı çevrim tasarlanmıştır. Tasarlanan çevrimler basit organik rankine çevrimi, rejeneratif (geliştirilmiş) organik rankine çevrimi ve organik rankine çevrimli kojenerasyon sistemi çevrimleridir. Tasarlanan her üç sistemde atık akışkan giriş sıcaklığı ve atık akışkan debisi sabit alınmıştır. Organik iş akışkanı olarak izopentan, izobütan, R134a, R123, R245fa, R22, R13, propan ve R600 akışkanları incelenmiştir.Optimum akışkanı belirlemek amacıyla tasarlanan sistemlerde her akışkan için birinci ve ikinci kanun analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı çevrim tiplerinde ve basınç aralıklarına göre çalışacak optimum akışkanlar tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, three different cycle systems have been designed for heat recovery from the industrial waste fluids at the low temperature (72,6°C) to generate electricity using Engineering Equation Solver (EES).The cycles are simple organic rankine cycle, regenerative (developed) organic rankine cycle and cogeneration system with organic rankine cycle. Waste fluid input temperature and mass flow rate are kept constant in the each cycle. Organic working fluids such as isopentane, isobutane, R134a, R123, R245fa, R22, R13, propan and R600 have been investigated.In order to determine the optimum working fluid, first and second law values have been analyzed for each fluid. Overall, our study demonstrated that optimum fluids have been determined for different types of cycles and fluid pressure ranges.en_US
dc.format.extentXI, 99 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOrganik rankine çevrimitr_TR
dc.subjectEkserji analizitr_TR
dc.subjectOrganik iş akışkanıtr_TR
dc.subjectEEStr_TR
dc.subjectOrganic rankine cycleen_US
dc.subjectExergy analyzeen_US
dc.subjectOrganic working fluiden_US
dc.titleDüşük sıcaklıklı atık akışkan destekli güç üretim sistemlerinin optimizasyonutr_TR
dc.title.alternativeOptimization of power generation systems based on low temperature waste fluiden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302435.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons