Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10192
Title: Gerçek zamanlı spektrofotometrik analiz teknolojisi yardımıyla dispers boyama proseslerinin optimizasyonu
Other Titles: Optimization of disperse dyeing processes using real time spectrophotometric analysis technology
Authors: Kanık, Mehmet
Köken, Atike
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dispers boyama
Polyester iplik
Gerçek zamanlı spektrofotometrik analiz teknolojisi
İlk seferde dogru üretim
Proses optimizasyonu
Disperse dyeing
Polyester yarn
Real-time spectrophotometric analysis
Right first time
Process optimization
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köken, A. (2012). Gerçek zamanlı spektrofotometrik analiz teknolojisi yardımıyla dispers boyama proseslerinin optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Renk, her tekstil materyali için vazgeçilemeyecek temel bir özellik olup, tekstil materyalinin renklendirme işleminde en yaygın kullanılan yöntem boyanma yöntemidir.Geçmiş yıllarda boyama sonrasında yapılan ilaveler bir boyama işletmesi için alışmış bir durum iken günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan rekabet ortamında kabul edilemez duruma gelmektedir. İstenen rengin en kısa sürede ve en iyi kalite elde edilmesi oldukça önemlidir. Bu durumda ilk seferde doğru üretim felsefesi önem kazanmaktadır.Bu araştırmada, boyama proseslerinin ilk seferde doğru şekilde uygulanmasına yönelik olarak geliştirilen sistemlerden biri olan Gerçek Zamanlı Spektrofotometrik Analiz Teknolojisi ile bobin boyama proseslerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. Çalışmada % 100 polyester tekstüre ve mikrolif iplik olmak üzere iki çeşit iplik kullanılmıştır. Öncelikle laboratuar şartlarında yapılan çalışmalarla optimum boyama prosesleri belirlemiştir. Daha sonra işletme şartlarında aynı prosesler uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.Yapılan yüksek lisans tez çalışması 00579.STZ.2010?1 numaralı "Gerçek Zamanlı Spektrofotometrik Analiz Teknolojisi Yardımıyla Dispers Boyama Proseslerinin Optimizasyonu" konulu SAN-TEZ Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Color is one of the fundamental characteristics of textile materials, and dyeing is the most common coloration method of those materials. In the past years, although redyeing was a traditional coloration technique, but nowadays it has been attracted too much attention in terms of production, optimization, finance and interest due to progress in dyeing technology. For this reason, it is utmost important to obtain desired color in a short time with perfect quality. Therefore, optimization in production system is superior factor in the textile dyeing process.This work is based on optimization of package dyeing process with Real-Time Spectrophotometric Analysis, which is developed to carry out dyeing process precisely and perfectly in the first run. Two types of yarns, texturized and microfiber, were used in this work. Initial work was performed in the laboratory to determine optimum dyeing process, afterwards, the same dyeing processes were implemented in dyehouse conditions, and finally the results were evaluated.This master work is based on 00579.STZ.2010?1 SAN-TEZ research project titled ?Optimization of Disperse Dyeing Process Using the Real-Time Spectrophotometric Analysis?.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10192
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322487.pdf16.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons