Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10190
Title: Güneş panelleri için güneş takip mekanizmasının tasarımı
Other Titles: Solar tracker mechanism design for solar modules
Authors: Çavdar, Kadir
Mastar, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
Keywords: Tasarım
Güneş takip sistemi
Yatırım analizi
Mekanizma analizi
Design
Solar tracker systems
Feasibility analysis
Mechanism analysis
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mastar, E. (2011). Güneş panelleri için güneş takip mekanizmasının tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Güneş enerjisinden elektrik üretmek için birçok metod vardır ve bunların arasında dünyada en yaygın kullanılan yöntem fotovoltaik paneller ile elektrik üretimidir. Fotovoltaik panellerin elektrik üretim verimliliğini arttırabilmek için güneş panellerini güneşin doğrultusunda hareket ettiren sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin dönüş eksenine, serbestlik derecesine göre ve bulunduğu coğrafi bölgeye göre verimlilikleri değişmektedir. Ortalama güneş takip sistemleri %25 ile %40 arası verimlilik kazandırmaktadır.Bu çalışmada güneş takip sistemlerinin kullanıldığı diğer teknolojiler, takip sistemlerinin sınıflandırılması, ekonomik getirileri ve pazardaki yaşam döngüsünün bağlı olduğu etmenler üzerine durulmuştur. Örnek bir fotovoltaik güneş takip sisteminin tasarımı yapılarak bu sistemin sabit fotovoltaik sistemle enerji üretimi ve yatırım maliyetleri açısından karşılaştırılması yapılmış ve yatırım geri dönüş süreleri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın, güneş enerjisinden elektrik eldesi için yapılacak yatırımlarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
There is a many method for the solar energy producing and most used method between of them is producing electricity with photovoltaic modules. For the increase the photovoltaic modules efficiency, the system moving to direction of the sun is used. The systems efficiency changes according to rotating axis, degree of the freedom and geographical location. Solar trackers average efficinecy gain is between %25 and %40.In this study, other technologies is used tracker, classification of the trackers, economical advantage and depending factors of the life cycle is insisted on. With a sample photovoltaic solar tracker is designed, between fixed photovoltaic system and tracked system was compared in terms of energy producing and investment cost and resturn of investment time was calculated. This study will be mentor for the investment done for achieving the solar electricity that to be thought.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10190
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302433.pdf6.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons