Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10170
Title: Gizli ısı depolamalı güneş enerjili ısıtıcı analizi
Other Titles: Analysis of latent heat storage to solar heater
Authors: Avcı, Atakan
Arabacıgil, Bihter
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gizli ısı depolama
Güneş ocağı
Faz değisim maddeleri
Latent energy storage
Solar cooker
Phase change materials
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arabacıgil, B. (2011). Gizli ısı depolamalı güneş enerjili ısıtıcı analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Fosil yakıtların sınırlı olması ve enerji tüketiminde arz ve talep arasındaki dengesizliğin giderek artması nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına yönelmek bir zorunluluk haline gelmiştir.Bu tez çalışmasında iki farklı modelde güneş ocağı imal edilmiştir. Güneş ocaklarında Bursa iklim koşullarında deneyler yapılmış ve ocak içi sıcaklıkları, enerji depolamada kullanılan parafinin sıcaklığı ölçülmüş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Farklı yansıtıcı açılarındaki performansı denenmiştir.
Fossil fuels are limited and gradual increase in energy consumption due to the imbalance between supply and demand, turn to alternative sources of energy has become a necessity.In this study solar cooker is made of two different models. Solar cookers made of experiments in climatic conditions in Bursa temperatures, the temperature was measured and comparisons made of wax used for energy storage. Tested the performance of different reflective angles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10170
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302431.pdf6.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons