Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10167
Title: Dış ticaretin finansmanı ve factoring
Other Titles: The finance of foreign trade and factoring
Authors: Dülgeroğlu, Ercan
Olgaç, Yunus
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Factoring
Dış ticaret
Regresyon analizi
Foreign trade
Regression analysis
Issue Date: 28-Oct-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Olgaç, Y. (2010). Dış ticaretin finansmanı ve factoring. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Erken çağlarda bir arada yaşanmaya başlanmasından beri insanlar arasında ekonomik ilişkiler gelişmektedir. Bu ekonomik ilişkiler geliştikçe yeni ekonomik enstrümanların doğmasına neden olmuştur. Factoring de bunlarda biridir. Factoring tüm dünyada yayılıp değeri anlaşılınca, ticari riskleri azaltmış, şirketlere sözleşme yönetimi ve alacakları toplama yöntemleriyle vadeli satışları mümkün kılmıştır. Böylece şirketleri yeni pazarlara girmede cesaretlendirmiş ayrıca kalite, üretim pazarlama ve organizasyon gibi konularda daha fazla konsantre imkanı tanımıştır.Ekonomik büyümenin hem iç hem de dış ticarete etkisi vardır. Kısaca belirtmek istersek ekonomi büyüdükçe hem iç hem de dış ticaret büyümektedir. Dış ticaretin sağlıklı ve sürekli olabilmesi ancak sürekli bir fon kaynağı sağlamakla mümkündür. Hernekadar ithalat ve ihracatın finansmanı alıcı ve satıcı tarafından oluşturulan şartnameye göre çeşitlendirilebilirse de, konfirme edilmiş kazancın verilememesi veya kredili müşteriye hazırlanmış fatura edilmiş malın ödenmemesi gibi durumlar iş hayatında ciddi nakit sıkıntısına neden olmaktadır. Buda iç ve dış ticaretin gelişmesini engellemektedir. Bu tezde farklı ekonomik enstrümanların dışında dış ticarette karşılaşılan problemin çözümünde daha çok factoring üzerinde durulmuştur. Factoringte satıcı alacaklarını gerçek değerinde indirim yaparak factoring şirketine satar. Bunun karşılığında factoring şirketi ödenmeyen faturaların riskini alırBu çalışmada, factoringin sadece Mezopotamyalıların taş tabletlerinden başlayan tarihinden bugün ulaştığı noktaya kadarki gelişimi irdelenmemiş aynı zamanda maliyetleri, avantajları, dezavantajları, hukuki yönleri, Türkiye'deki gelişimi ve cirosu irdelenmiştir.Ayrıca, Türkiye'deki factoring cirosu, ihracat seviyesi ve ekonomik gelişme regresyon metodu kullanılarak analiz edilmiştir. İhracat rakamındaki artışın factoring cirosuna % 20'li oranlarda etki ettiği, büyüme oranlarının factoring cirosu üzerindeki etkisinin yok denecek kadar az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Belirtilen olumlu yönleriyle factoring; piyasalara ayak uydurma, nakit akışını düzenleme ile rekabeti arttırıcı finansal araçlardan biri olarak etkisini sürdürmeye devam edecektir.
From the beginning of commun life starting in the early age, the economic relations have been developing between human beings. As these relations progress, it has caused to create different economic tools in daily life and factoring has been one of them.By the evolution of factoring worldwide, it make it possible to minimize the trading risks and enhances companies for forward sales by ledger administration and collection of receivables so companies find encouragement to enter to the new markets and be able to a better concentration on issues like quality , production , marketing and organizations.Economic grow has effect on both domestic and foreign trade. If we put it shortly, as economy grows both domestic and foreign trade grows. A Healthy and continuous growth of foreign trade can happen by supplying continuous fund. Even The finance of import and export varies on the conditions set up by both seller and buyer, profitable confirmed but incomplete, or completed and invoiced orders from creditworthy customers which are unpaid puts severe pressure on the cash flow of the business and restricts the ability to fund growth both in domestic and foreign trade. In this thesis, it has been specifically mentioned Factoring, over other variety fund tools. In factoring, seller sells his receivables or invoices at a discount from its origin value for immediate cash to the Factoring company. On behalf, Factoring company takes the risk of unpaid invoices for the completed orders.In this study, it has been referred not only historic traces of factoring from all the way back to the ancient stone tablets of Mesopotamians till its capacity reached at these days but also its cost , its advantages or disadvantages, its legal issues, its progress in Turkey and the turnover it has reached.Beside, it has been used regression method to analyze the relation among the factoring turnover, exports level and economic growth in Turkey.It has been concluded that the rise in the amount of export has influenced the factoring turnover by % 20 however the growth rate influence over factoring turnover is close to none.As mentioned above, Factoring will persist its importance as a financial tool by adopting to the market and regulating cash flow
URI: http://hdl.handle.net/11452/10167
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265010.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons