Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10166
Title: Bazı ileri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının Bursa koşullarında verim ve kalite özellikleri yönünden performanslarının araştırılması
Other Titles: Investigation of yield and quality traits performance of some advanced bread wheat (Triticum aestivum L.) in Bursa conditions
Authors: Yağdı, Köksal
Kurt, Pakize Özlem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekmeklik buğday
Agronomik özellikler
Kalite
Bread wheat
Agronomical traits
Quality
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, P. Ö. (2012). Bazı ileri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının Bursa koşullarında verim ve kalite özellikleri yönünden performanslarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009-2010 ve 2010-2011 yetiştirme sezonunda Bursa ili koşullarında bazı ileri ekmeklik buğday hatlarının (Triticum aestivum L.) verim ve kalite yönünden incelenmesi amacıyla yürütülmüş olan bu çalışmada bitki materyali, 3 tekerrürlü olarak 6m²' lik (5m x 1,2m) parsellere ekilmiştir. Agronomik ölçümleri Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölüm laboratuarlarında, kalite analizleri ise Beyab Gıda Mühendislik Ürünleri Ltd. Şti. laboratuarlarında yapılmıştır. Araştırmada, bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, m²'de başak sayısı, tane verimi, gluten, gluten indeksi, normal sedimantasyon, uzatmalı sedimantasyon, düşme sayısı, hektolitre ağırlığı, protein oranı gibi bazı verim ve kalite özellikleri incelenmiştir. Sonuç özellikleri olarak tane verimi ile gluten oranı, hektolitre ağırlığı ile protein oranı değerleri birlikte ele alındığında 400 kg/da` ın üzerinde tane verimi ile dikkati çeken (SBxK) ile (Gx22-1) nolu hatlar kalite özellikleri yönünden de ortalama sonuçların üzerinde olmaları nedeniyle Bursa yöresi için ümitvar çeşit adayları oldukları sonucuna varılmıştır.
This study which was conducted to investigate for yield and quality traits to some advanced bread wheat lines (Triticum aestivum L.) which were planted with 3 replications 6m² (5m x 1,2 m) plots at Application and Research Center, Uludag University Faculty of Agriculture, 2009-2010 and 2010-2011 growing season conditions in Bursa province. Agronomic traits were measured at Uludag University Faculty of Agriculture laboratories and quality analyzes were carried out at Beyab Food Engineering Products Co.? s laboratories. In this study, plant height, per spike length, spikelet number, grain number per spike, thousand grain weight, square in the number of spikes, grain yield, normal sedimentation, sedimentation, falling number, gluten, gluten index, test weight, protein content, such as yield and quality characteristics were investigated. As a result properties of gluten content and grain yield, test weight, taken together with the protein content values of 400 kg/ha of grain yield and on the striking (SBxK) and (Gx22-1) of the average in terms of the quality characteristics of the lines.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10166
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322490.pdf579.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons