Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1016
Title: Enflasyon hedeflemesi ve şeffaflık: Türkiye örneği.
Other Titles: Inflation targeting and transparency: The case of Turkey
Authors: Özdemir, Metin
Arslan, Özlem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Şeffaflık
Tüketici Fiyat Endeksi bekleyişleri
Zaman serisi analizi
Transparency
Consumer Price Index expectations
Time series analysis
Issue Date: 18-May-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Ö. (2018). Enflasyon hedeflemesi ve şeffaflık: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Şeffaflık, para politikası hakkındaki gerekli tüm bilgilerin iktisadi ajanlara duyurulması olarak tanımlanabilir. Böylece kamuoyu ile politika yapıcısı arasındaki bilgi asimetrisi ortadan kaldırılarak politika etkinliği arttırılabilir. Yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele yılları neticesinde enflasyon hedeflemesi stratejisine geçiş ve bekleyişlerin para politikasında giderek daha önemli hale gelmesi merkez bankalarının şeffaflık yönünde daha fazla adımlar atmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, literatürde önemli yer tutan Geraats ve Eijffinger'ın şeffaflık endeksi kullanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şeffaflık düzeyi hesaplanmış ve farklı zaman ufkundaki tüketici fiyat endeksi bekleyişleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. Yaptığımız analizlerde kısa dönemdeki etki derecesi uzun döneme göre az olsa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şeffaflığı hem kısa hem de uzun dönemde tüketici fiyat endeksi bekleyişleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Transparency can be defined as the disclosure of all necessary information on monetary policy to economic agents. Thus, information asymmetry between the public and the policy maker can be removed and policy activity can be enhanced. The transition to the inflation targeting strategy as a result of the struggle with high inflation rates and expectancy of economic agents becoming important in the monetary policy has led central banks to take further steps towards transparency. In this study, using Geraats and Eijffinger's transparency index holds an important place in the literature calculated level of transparency of the Central Bank of the Republic of Turkey and investigated how to have an impact on the consumer price index expectations at different time horizon. In our analysis, transparency of the Central Bank of the Republic of Turkey was concluded to be effective in both the short and long-term expectations in the consumer price index.f Turkey was concluded to be effective in both the short and long-term expectations in the consumer price index.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1016
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506847.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons