Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10150
Title: Siklon filtrelerde verim-basınç kaybı ve yükseklik arasındaki ilişkinin deneysel olarak araştırılması
Other Titles: Experimental investigation of the relationship between efficiency-pressure loss and height in cyclone filters
Authors: Avcı, Atakan
Okur, Tarık
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Siklon
Basınç kaybı
Giriş kesiti
Giriş hızı
Ayrışma verimi
Cyclone
Pressure loss
Inlet area
Inlet velocity
Seperation efficiency
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okur, T. (2011). Siklon filtrelerde verim-basınç kaybı ve yükseklik arasındaki ilişkinin deneysel olarak araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; önceden tasarlanmış teğetsel girişli siklon düzeneğinde, performansı gösteren iki önemli parametre olan basınç kayıpları ve verim incelenmiştir.Deney tesisatında siklon gövde uzunluğu, giriş kesiti ve giriş hızı parametreleri değiştirilebilir durumdadır. Bunların birbirleriyle ilişkileri incelenmiştir.Siklon girişi ve çıkışında, ayrıca siklon gövdesi üzerinde uygun basınç ölçüm noktalarında dijital ölçüm cihazı (TESTO 521) kullanılarak basınç kayıpları ölçülmüştür. Deney sonucunda ayrıştırılan toz hassas terazide tartılarak verim değerleri elde edilmiştir. Kaydedilen veriler grafiklere dökülerek bütün parametrelerin etkisi incelenmiştir.Her deney sonucu alınan numunelerin partikül analizi MASTERSIZER 2000 cihazıyla yapılmıştır.Deney sonuçlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi sonucu;Siklon giriş kesit genişliğinin artması, basınç kaybında artışa ve ayrışma veriminde düşüşe neden olmuştur.Siklon gövde boylarından 790 mm yükseklikte maksimum verim elde edilmiştir. Bu boydan sonra verimde azalma görülmüştür.
In this study, two essential parametres that determine the performance, were investigated in a predesigned tangential inlet cyclone system.Cyclone body length, inlet area and inlet velocity were changable in the experimental setup. The relations between those parameters were investigated.Pressure losses in cyclone inlet, cyclone outlet and also in the cyclone body were investigated by using an digital measurement device - TESTO 521. By the end of the experiment, efficiency values were obtained by weighing the dust with precission balance. Effects of the all parametres were investigated with the help of graphics that generated by the gathered data.Analyses of particles of all individual experiments are analyzed by MASTERSIZER 2000. According to the results of this study; Increase in the cyclone inlet width caused; pressure drop to increase, seperation efficiency to decrease. Maximum efficiency was observed at the cyclone body length of 790mm. After 790 mm of body length decreases in efficiency were observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10150
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302427.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons