Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10146
Title: Doğrulayıcı faktör analizi ile bir uygulama
Other Titles: An application of confirmtory factor analysis
Authors: Aytaç, Mustafa
Öngen, Kadriye Burcu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Doğrulayıcı faktör analizi
Açıklayıcı faktör analizi
Yeni çevresel paradigma ölçeğip
Confirmatory factor analysis
Exploratory factor analysis
Environmental paradigm scale
Issue Date: 30-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öngen, K. B. (2010), Doğrulayıcı faktör analizi ile bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde yapılan bilimsel araştırmalarda çok değişkenli istatistiksel teknikler oldukça fazla sayıda bilimsel çalışmada kullanılmaktadır. Bu doğrultuda davranış bilimlerinde araştırmacılar sıklıkla direkt olarak gözlenemeyen teorik yapılar ile ilgilenmektedirler. Bunlara gizil değişkenler veya faktörler adı verilmektedir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin Yeni Çevresel Paradigma Ölçeği'ne vermiş oldukları cevaplar kullanılarak, doğrulayıcı faktör analizinin teorik yapısını ortaya koyulmaktadır. Bu amaçla açıklayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra elde edilen iki faktörlü yapının ilki Çevre Merkezci Yaklaşımve ikincisi ise İnsan Merkezci Yaklaşım olarak isimlendirilmiştir. İlk yedi maddenin Çevre Merkezci Yaklaşım ve diğer yedi maddenin ise İnsan Merkezci Yaklaşım olarak adlandırılan faktörler altında yer aldığı belirlenmiştir. Her bir maddenin sadece kendisini açıkladığı varsayılan gizil değişken ile ilişkisi modelde tanımlanarak ölçeğin yapı geçerliliği test edilmiştir. Bunun yanı sıra ölçüm modelinin bir bütün olarak kabul edilebilir bir model olup olmadığının bir ölçütü olarak uyum iyiliği istatistiklerinin de istenilen düzeyde çıkması beklenmektedir.
In recent years, scientific research in the social sciences and behavioral sciences rather than multivariate statistical techniques are used in numerous scientific studies. In this respect behavioral sciences, researchers often be observed directly interested in the theoretical structures. These are called latent variables or factors. In this study, university students gave their answers using the Environmental Paradigm Scale, confirmatory factor analysis of the theoretical structure is suggested. For this purpose, two-factor structure derived from exploratory factor analysis after the first ecocentrism and the second is the anthropocentrism has been named. The first seven items, ecocentrism and the other seven items in the anthropocentrism were taken under the so-called factors. Each article explains not only his relationship with the default latent variable model was tested by defining the validity of the scale structure. In addition, the measurement model can be considered as a whole, as a measure of whether there is a model of goodness of fit statistics are expected to grow to the desired level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10146
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265003.pdf2.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons