Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10139
Title: Antagonist kaslara uygulanan statik ve dinamik germe egzersizlerinin agonist kaslardaki kuvvet ve elektromiyografik aktivite üzerine etkileri
Other Titles: Effects of antagonist static and dynamic stretching exercises on agonist muscle strength and electromyographic activity
Authors: Şekir, Ufuk
Şerefoğlu, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Spor Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Antagonist
Statik germe
Dinamik germe
Agonist kuvvet
İzokinetik dinamometre
Elektromiyografi
Antagonist
Static stretching
Dynamic stretching
Agonist strength
Isokinetic dynamometer
Electromyography
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şerefoğlu, A. (2016). Antagonist kaslara uygulanan statik ve dinamik germe egzersizlerinin agonist kaslardaki kuvvet ve elektromiyografik aktivite üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada antagonist kaslara yapılan statik ve dinamik germe sonrası agonist kaslardaki izokinetik kuvvet ve elektromiyografik aktivite değişimi hakkında germe çeşitlerinin birbirlerine üstünlüğü olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Çalışmaya, 18-30 yaş arası üst düzeyde spor yapan sağlıklı 20 erkek sporcu dahil edildi. 2-3 gün arayla birbirini takip eden 5 günde çalışma yapıldı. Bir gün sadece kuadriseps kasına statik veya dinamik germe, takip eden diğer gün de sadece hamstring kasına statik veya dinamik germe yaptırıldı. Başka bir gün ise herhangi bir germe egzersizi yaptırılmadı ve o günün ölçümleri kontrol grubu olarak ele alındı. Germe veya kontrol uygulaması öncesi ve hemen sonrası (0. dk), 10., 20. ve 30. dakikalarda kuadriseps ve hamstring kaslarının 60°/sn ve 240°/sn açısal hızlarda konsentrik ve eksentrik izokinetik zirve tork değeri ve eşzamanlı elektromiyografik (EMG) aktiviteleri ölçüldü. Çalışma sonucunda, gruplar içinde 20. ve 30. dakikalarda izokinetik kuvvet ve elektromiyografik aktivite azalmaları saptandı (p<0.05-0.001). Fakat dinamik ve statik germe grupları arasında istatistiksel anlamlı bir sonuç saptanmadı (p>0.05). Biz çalışmamızda, antagonist kasa yapılan statik veya dinamik germe sonrasında, agonist kaslardaki kuvvet ve elektromiyografik aktivite üzerine istatistiksel anlamlı bir sonuca ulaşamadık. Literatürde bu konu hakkında henüz yeterince çalışma yapılmadığı ve gelecekte yapılacak çalışmalarla aydınlatılması gerektiği düşüncesindeyiz.
We investigated in this study if there is any superiority between stretching types in terms of isokinetic strength and electromyographic activity of the agonist muscles following static and dynamic stretching of the antagonist muscles. Twenty healthy male athletes (age between 18-30 years) participated in this study. Study was performed in 5 consecutive days with interval of 2-3 days. In one day only static or dynamic stretching to the quadriceps and on the following day static or dynamic stretching only to the hamstring muscle was done. In another day, stretching exercises were not performed and this intervention was taken as the control group. 60°/sec and 240°/sec angular velocity of quadriceps and hamstring muscles'. Concentric and eccentric isokinetic peak torque of the quadriceps and hamstring muscles at angular velocities of 60°/sec and 240°/sec and their concurrent electromyographic (EMG) activity were measured before the stretching or control intervention and immediately after (0th minute), and at 10th, 20th, and 30th minutes. Isokinetic strength and electromyographic activity showed within group decreases at the 20th and 30th minutes (p<0.05-0.001). However, these changes represented no significant changes between the static and dynamic stretching groups (p>0.05). Stretching of the antagonist muscles statically or dynamically does not have any significant effects on strength and electromyographic activity of the agonist muscles according to the results of the present study. Since there is insufficient research in the literature about this topic we think that it is necessary to investigate and clarify this in further studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10139
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
429006.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons