Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1013
Title: Anksiyete düzeyi yüksek bireylerde sufi müzik ve gregoryan müziğin rahatlama üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of relaxing effects of sufi and gregorian music on people with high anxiety levels
Authors: Kırlı, Selçuk
Kolbaşı, Guyem
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Anksiyete
Müzik
Sufi müzik
Gregoryan müzik
Anxiety
Music
Sufi music
Gregorian music
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kolbaşı, G. (2019). Anksiyete düzeyi yüksek bireylerde sufi müzik ve gregoryan müziğin rahatlama üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; anksiyete düzeyi normal olan bireylerde, anksiyete arttırıcı uygulama sonrasında ortaya çıkan durumluk anksiyete artışı üzerinde, müzik türünün potansiyel rahatlatıcı etkisinin kültürel altyapı ile ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesidir. Çalışmamıza, 20-25 yaş arasında, ölçeklerin uygulanmasına engel teşkil edebilecek psikiyatrik hastalığı, işitme veya görme engeli bulunmayan, gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiş 60 üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Uygulamanın kolay yürütülmesi ve sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için 60 kişilik grup rastgele olarak 10 kişiden oluşan gruplara ayrılmıştır. Çalışmanın başında, her bir katılımcıya genel anksiyete düzeyinin tespiti amacıyla STAI-2 Ölçeği uygulanmıştır. Sonrasında her bir gruba anksiyeteyi arttıracağı öngörülen görsel materyal izletilmiştir. Bunun ardından katılımcılara durumsal anksiyeteyi ölçmek için STAI-1 ölçekleri dağıtılarak doldurmaları istenmiştir. Ardından katılımcılara daha önce belirlenen müzik türündeki (Sufi veya Gregoryan) eser dinletilmiş, müzik uygulamasının ardından STAI-1 ölçeği tekrar uygulanmış ve anksiyete düzeyinde değişme olup olmadığı değerlendirilmiştir. Tüm katılımcılar için seçilen müzik türünün uygulaması tamamlandıktan sonra diğer müzik türü uygulamasını yapmak üzere aynı katılımcılar farklı bir oturum için davet edilmiştir. Bu çalışmada her iki müzik türünün STAI-1 puanlarında anlamlı düşüş sağladığı ancak Sufi müziğin Gregoryan müziğe kıyasla STAI-1 puanlarına etkisinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların Sufi müzik dinledikten sonra daha fazla rahatlama yaşamasının kültürel arketiplerle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
The aim of this study is to compare the relaxing effects of two religious music in people with high state anxiety levels and to investigate if the relaxing effect is relevant to cultural background. Sixty university students, aged between 20 and 25, who were willing to participate in the study with no psychiatric illnesses or visual/hearing impairment that can constitute an obstacle, were enrolled in this study. The sixty attenders were divided into groups made up of ten people, in order to perform the tests and applications more accurately. At the beginning of the study, all participants were given the STAI-2 test, in order to measure the general anxiety levels. Later, each group were made to watch visual materials supposing to increase their anxiety. Then, the participants were asked to fill the STAI-1 inventory in order to measure their state anxiety level. Afterwards the participants were asked to listen to the music that was preselected (Sufi or Gregorian). STAI-I inventory was given to the participants again to see if there is a difference in anxiety points. Each participant was enrolled in both music sessions in two separate days, the same visual material and the tests were used. It has been found that, both Sufi and Gregorian music caused a decrease in STAI-1 anxiety points, however, Sufi music was significantly effective in relieving anxiety compared to Gregorian music. We conclude that, the relatively relaxing effect of Sufi music among participants may be due to the cultural archetypes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1013
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
538815.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons