Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10122
Title: Farklı yöntemlerle arı sütü kullanımının dişi toklularda cinsi olgunluk çağı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of royal jelly used in different methods on puberty in ewe lambs
Authors: Ak, İbrahim
Şengül, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Arı sütü
Eşeysel olgunluk
Koyun
Kızgınlık
Folikül
Royal jelly
Reproduction
Sheep
Puberty
Follicle
Issue Date: 22-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, Ö. (2016). Farklı yöntemlerle arı sütü kullanımının dişi toklularda cinsi olgunluk çağı üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 7-8 aylık yaştaki ¼ Romanov ¾ Morkaraman melezi dişi toklularda arı sütünün cinsi olgunluk yaşı üzerine etkisi incelenmiştir. Arı sütü intravajinal ve oral olarak iki yöntemle uygulanmıştır. Kızgınlık gün ve saatleri belirlenen dişi toklularda kızgınlık oranları real time ultrason (gebelik muayenesi) ve laparoskopik (ovaryum muayenesi) yöntemle saptanmıştır. Deneme, 3 grup dişi toklu ile yürütülmüştür. 1. grupta 15 adet dişi tokluya intravajinal yolla arı sütü, 2. grupta 15 baş dişi tokluya oral yolla arı sütü uygulanmış, 3. gruptaki 10 baş dişi toklu ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiş ve herhangi bir muameleye tabi tutulmamıştır. Kızgınlık oranları, arı sütünün intravajinal olarak kullanıldığı grupta %13, oral olarak uygulandığı grupta ise %20 düzeyinde bulunmuş, kontrol grubunda ise herhangi bir kızgınlık gözlenmemiştir. Kızgınlıkların gözlendiği aralık ise, her iki grupta uygulamanın sonlandırılmasından sonraki 3-5. günlerde gerçekleşmiştir. Ovaryum muayenesinde kızgınlık görülen tüm hayvanların aktif ovaryumlara sahip olduğu belirlenmiştir. Ovulasyona hazır folikül sayıları 1-3 arasında değişmekle beraber, en yüksek ovaryum aktivitesi arı sütünün oral yolla uygulanmasından elde edilmiş ve 3 hayvanda toplamda 8, ortalama 2,7 folikül gelişimi sağlamıştır, bu değerler arı sütünün intravajinal yolla uygulanmasıyla 2 hayvanda toplam 6, ortalama 3 olarak belirlenmiştir. Kızgınlık gösterdiği tespit edilen koyunlar elde aşım ile çiftleştirilmiş ancak herhangi bir gebelik elde edilmemiştir.
In this study, the effects of royal jelly on puberty in ¼ Romanov and ¾ crossbred Morkaraman female lambs (7-8 months of age) were investigated. Royal jelly was applied in two ways; oral and intravaginal. In the female lambs, the rate of estrus, day and time (in hours) of estrus was observed and determined by real time ultrasonography (for peregnency) and laparoscopic (ovary examination). In this experiment, there were three groups of female lambs, in which the first group consists of 15 animals were treated with royal jelly through intravaginal. In second group there were 15 female lambs and they were treated orally, whereas the third group which is a control group that consists of 10 female lambs had not being treated with royal jelly. Estrus rates in the groups of royal jelly used by intravaginal and oral were observed as 13 and 20% respectively, whereas within the control group there was no estrus activity. However, estrus interval in both groups was observed in 3rd-5th days after the withdrawal of the treatment. All the animals observed were found to have had an active ovarium when observed during estrus activity by the ovarium examination. Even though number of ready for ovulation was varied 1-3, the highest ovary activity was observed in the group which were treated oral (totally 8 and mean 2.7 follicles in 3 animals). These value in the other group that was treated intravajinally was observed a mean of 3 follicul (i.e totally 6 and mean 3 follicles in 2 animals). All animals which were observed to exhibit sign of heat were mated using natural mating, it was unfortunately observed that no animal was able to be pregnant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10122
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
456431.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons