Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10106
Title: Müziksel işitme okuma ve yazma dersinde uygulanan Geleneksel Türk müziği solfej eğitiminin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of Traditional Turkish Music solfege training in musical hearing reading and writing courses
Authors: Atalay, Mustafa Aydın
Hasar, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Geleneksel Türk Müziği
Solfej eğitimi
Müziksel okuma
Traditional Turkish Music
Solfege training
Musical reading
Issue Date: 30-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hasar, S. (2016). Müziksel işitme okuma ve yazma dersinde uygulanan Geleneksel Türk müziği solfej eğitiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma müziksel işitme okuma ve yazma dersinde uygulanan Geleneksel Türk Müziği solfej eğitiminin durumunu saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında, 2016 yılı itibariyle Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştirmekte olan 26 üniversitenin bilgi paketi ve ders kataloğunda yer alan MİOY ders içeriği incelenerek YÖK Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına uygunluk durumu saptanmış ve MİOY dersini yürütmekte olan 14 öğretim elemanına 26 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu uygulamalardan elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarını içeren tablolar oluşturularak temel istatistik yöntemiyle çözümlenmiş ve verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgular incelenerek ortaya çıkan sonuçlar belirlenen alt problemler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Araştırma sonucunda üniversitelerin bilgi paketi ve ders kataloğunda yer alan MİOY ders içeriğinin büyük bir bölümünün YÖK Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına uygun bir biçimde hazırlanmadığı, MİOY dersi içerisinde uygulanan Geleneksel Türk Müziği solfej eğitimindeki birtakım hususların YÖK Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programı MİOY ders içeriğine uygun bir biçimde gerçekleştirilmediği ve öğretim elemanlarının MİOY dersi içerisinde uyguladığı Geleneksel Türk Müziği solfej eğitimine yönelik belirlediği ölçütler ve izlediği yolun birtakım farklılıklar içerdiği tespit edilmiştir.
This study was carried out in order to determine the status of Traditional Turkish Music solfege training in musical hearing reading and writing courses. Within the scope of this study, by examining the content of MHRW (Musical Hearing Reading and Writing) course included in course catalogue and information package of 26 universities educating music teachers in Turkey as of the year of 2016, the consistency with Council of Higher Education's Faculty of Education – Music Teaching Undergraduate Program was determined, and a questionnaire consisting of 26 items was applied to 14 instructors executing the MHRW courses. The data obtained from these implementations were analyzed through creating tables including frequency (f) and percentage (%) distributions via basic statistical method, and the results obtained by examining the findings were grouped in parallel with these sub and important problems. As a result of this study, it was determined that most of the content of MHRW courses in information package and course catalogue of universities have not been prepared in accordance with the Council of Higher Education's Faculty of Education – Music Teaching Undergraduate Program, that some points in Traditional Turkish Music solfege training applied within the scope of MHRW course are not executed in harmony with Council of Higher Education's Faculty of Education – Music Teaching Undergraduate Program, and that there was significant differences between instructors in terms of the criteria and methods determined for Traditional Turkish Music solfege training.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10106
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445165.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons