Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10103
Title: Kazakistan’da bağımsızlık sonrası dinler ve Protestan misyonerliği
Other Titles: Mission of Protestants and religions in Kazakhstan since the independence
Authors: Şenay, Bülent
Khavdoldoy, Amanzhol
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kazakistan
Kazakhstan
İslam
Hristiyanlık
Rus Ortodoks
Protestan
Misyoner
Christianity
Protestant
Ortodox
Mission
Issue Date: 8-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Khavdoldoy, A. (2019). Kazakistan’da bağımsızlık sonrası dinler ve Protestan misyonerliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, genelde Kazakistan’da faaliyet gösteren dinler ve özelde ise Protestan misyonerliği hakkında bilgi verilmiştir. Bir ülke topraklarında faaliyet gösteren dinleri iyi anlayabilmek için giriş ilgili ülkenin tarihi hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Bu düşünceden hareketle giriş bölümünde Kazakistan Devleti’nin tarihi ile ilgili malumat verilmiştir. Tezin birinci bölümünde ülkedeki dini yapı, ülkenin dinlere yönelik politikası hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. İkinci bölümünde İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm gibi dinlerin tarihi ve bugünü üzerine odaklanılmış ve ek olarak Katolik ile Rus Ortodoks mezhebinin yürüttüğü misyonerlik faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, konu başlığı olarak seçilen Protestan mezhebi hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi verilmiştir. Protestan mezhebi, ortaya çıkışından günümüze kadar farklı gruplara bölünerek dünyanın her tarafında misyonerlik faaliyetleri yürütmüştür. Öyle ki Orta Asya’da hem konum olarak büyük bir öneme haiz hem de doğal kaynaklar bakımından zengin olan Kazakistan topraklarında Protestan grupları aktif bir şekilde misyonerlik yapmışlardır. Tezde, ülkede misyonerlik faaliyetlerinde bulunan ve önemli Protestan misyonerlik grupları ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu grupların Kazakistan topraklarına gelişi, tarihsel süreci ve bugünü ele alınmış ve misyoner grupların izlediği metotlar ve düzenlediği faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.
This research contains information about the religions in Kazakhstan and Protestant mission in general. In order to understand the religions clearly, first of all, general information about the history of Kazakhstan has been given. Then, the informations about the religious structure in the country, the politics towards the religion are provided, also the history and the present situations of the religions such as Islam, Christian, Judaism and Buddhism are touched. In addition, the missionary activities of the Catholic and Russian Orthodox schools are also mentioned. In the third part of the thesis, more detailed information is given about Protestant sect which is selected as the main topic. The Protestant sect has been divided into many different groups from the first days until the present and has carried out missionary activities throughout the world. In Central Asia, Protestant groups have been actively missionary in the territory of Kazakhstan, which has a great importance both in terms of location and rich in natural resources. In the thesis, Protestant missionary groups, which are considered to be important in the missionary activities in the country, are handled separately. Information about the arrival, historical process and present of these groups to the territory of Kazakhstan has been made and also details have been presented to the reader about the methods and activities carried out by the missionary groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10103
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
amanzhol_khavdoldoy_tez.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons