Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1009
Title: Aristoteles'in Poetika'sının sanat ve etik ilişkisi açısından incelenmesi
Other Titles: The study on relationship between art and ethics on Aristotle's Poetics
Authors: Nuyan, Elif
Polat, Alper Elvan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Aristoteles
Etik
Sanat
Poetika
Aristotle
Ethics
Poetics
Art
Issue Date: 14-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Nuyan, E. (2018). Aristoteles'in Poetika'sının sanat ve etik ilişkisi açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Aristoteles, henüz dünya için bilimlerde ve felsefede büyük atılımların gerçekleşmediği İlk Çağ ortamında, bilimlere sunduğu katkılarla kendinden sonraki dönemler üzerinde büyük izler bırakmıştır. Modern anlamda bilimlerin henüz sınıflandırılmadığı ve alt dallarına ayrılmadığı dönemde Aristoteles, merkezine insanı aldığı çalışmalarla çağının ötesine geçebilmiştir. Aristoteles'in kendisini felsefe alanında, hatta bu alanın en temellerinde var edebilmesinin önemli etkenlerinden biri de yine felsefe tarihindeki yeri ve önemi tartışmasız olan Platon'dur. Platon ve Aristoteles modern dönemlerde de tartışılmaya devam eden kimi problemler üzerinde sistematik olarak kafa yoran ve düşünce üreten ilk filozoflardandır. Bu problemlerden biri de 'etik' ve 'sanat' kavramlarıyla bunlar arasında olup olamayacağı soruşturulan ilişkidir. Bu çalışmada Aristoteles'in etik ve sanat üzerine düşünceleri belirlenmeye çalışılmış, bu bağlamda Platon'un Aristoteles üzerindeki izleri de ele alınmıştır. Her iki filozofun da sanat ve etik üzerine olan görüşleri karşılaştırılarak Aristoteles'in sanat ve etik üzerine ayırt edici görüşleri elde edilmeye çalışılmıştır. Aristoteles'in bahsi geçen kavramlara dair izlenimlerinin elde edilmesinin ardından bu iki kavram arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmış, bu noktada da diğer eserleriyle birlikte Aristoteles'in Poetika'sına değinilmiştir.
Aristotle, during the First Age when the great breakthrough in science and philosophy hadn't been made yet, left a huge markin the subsequent eras with his contributions to science. In the era when the science hadn't still been classified and subcategorized in the modern sense, Aristotle managed to go beyond his time with the works where ''man'' was in the center. One of the most important factors of how he was able to create himself in philosophy or even in the foundations of this field was Plato whose place and importance in the history and philospohy cannot be questioned. Plato and Aristotle are two of the first philosophers who tackled with some of the problems which continue to puzzle many in the modernity and who created thoughts. One of the problems is the concepts of ethics and art the relation of which is questioned whether to exist between them. In this study, Aristotle's thoughts on ethics and art were attempted to be identified; within this context, Plato's traces on Aristotle have been adressed. By comparison of both philosophers thoughts on ethics and art, it was aimed to bring forward Aristotle's distinctive ideas on ethics and art. Having collected Aristotle's impressions on concepts in question, the goal was to determine the relation between the concepts with Poetics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1009
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508154.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons