Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10093
Title: Triple negatif meme kanseri tedavisinde parp inhibitörü yüklü katı lipid nanopartiküllerin ilaç direnç mekanizmalarının aşılmasındaki rollerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the role of parp inhibitors loaded solid lipid nanoparticles on overcoming drug resistance mechanisms in triple negative breast cancer treatment
Authors: Çeçener, Gülşah
Güney Eskiler, Gamze
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Triple negatif meme kanseri (TNMK)
PARP inhibitörleri
Katı lipid nanopartiküller (KLN)
İlaç direnç mekanizmaları
Triple negative breast cancer (TNBC)
PARP inhibitors
Solid lipid nanoparticles (SLN)
Drug resistance mechanisms
Issue Date: 2-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eskiler, G. G. (2017). Triple negatif meme kanseri tedavisinde parp inhibitörü yüklü katı lipid nanopartiküllerin ilaç direnç mekanizmalarının aşılmasındaki rollerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: BRCA1/2 geninde mutasyon taşıyan ve/veya homolog rekombinasyon (HR) yolağının inaktif olduğu TNMK hastalarında, Poli-ADP riboz polimeraz (PARP) inhibitörleri sentetik letaliteye neden olduğu için yeni terapötik tedavi stratejisi olarak dikkat çekmektedir. Ancak PARP inhibitörlerine karşı direnç gelişmesinde rol aldığı belirlenen farklı mekanizmalar, PARP inhibitörlerinin tedavi etkinliğinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. Katı lipid nanopartiküller (KLN) geleneksel ilaç taşıyıcı sistemlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen lipid-temelli ilaç taşıyıcı sistemlerdir. KLN'lerin yüklenen etken maddenin kontrollü salınımını sağlayarak, anti-kanser ajanlarının kanser hücrelerinde terapötik etkinin artmasında, normal hücrelerde toksik etkinin azalmasında ve çoklu ilaç direncinin (MDR) aşılmasında potansiyel etkisi bilinmektedir. Mevcut tez çalışmasında, bir PARP inhibitörü olan BMN 673'ün farmakolojik özelliklerinin geliştirilmesi ve BMN 673'e karşı direnç gelişmesine neden olan HR ve MDR mekanizmalarının aşılması amacıyla BMN 673 yüklü KLN üretilerek karakterizasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. BMN 673-KLN'nin BMN 673 ile karşılaştırmalı olarak; HCC1937BRCA1-/-, HCC1937-R (BMN 673'e karşı dirençli) TNMK ve MCF 10A kontrol epitelyal hücre hatlarında neden olduğu sitotoksik ve apoptotik etki ve ince yapısal değişimler belirlenmiştir. BMN 673-KLN'nin direnç mekanizmalarının aşılmasında terapötik etkisinin belirlenmesi için ise, HR ve MDR ile ilişkili genlerin mRNA ve protein düzeyinde ve bu genleri hedef alan miRNA'ların ekspresyon seviyelerindeki etkisi hem kantitatif hem de kalitatif olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; KLN'nin BMN 673 için ideal bir ilaç taşıyıcı sistem olarak BMN 673'ün dezavantajlı özelliklerinin (büyük boyut, toksik etki vb.) indirgenmesinde ve BMN 673'e karşı direnç gelişmesine neden olan HR ve MDR mekanizmalarının aşılmasında potansiyel terapötik etkiye sahip olduğu belirlenmiştirubmit
Poly-ADP ribose polymerase (PARP) inhibitors have been draw attention as a novel therapeutic treatment strategy for TNBC patients who carrying mutations in the BRCA1/2 genes and/or defective homologous recombination (HR) pathway due to leading to synthetic lethality. However, different mechanisms that have been implicated in the development of resistance to PARP inhibitors present a significant problem in the efficacy treatment of PARP inhibitors. Solid lipid nanoparticles (SLNs) are lipid-based drug delivery systems to overcome the disadvantages of traditional drug delivery systems. It is known that SLNs have a potential therapeutic effect in increasing the therapeutic effect of anti-cancer agents on cancer cells, reducing toxic effects in normal cells and overcoming multidrug resistance (MDR) by providing controlled release of active agent. In the current thesis study, the characterization experiments were carried out by producing BMN 673-SLNs in order to develop pharmacological properties of BMN 673, a PARP inhibitor and to overcome the HR and MDR mechanisms causing the development of resistance to BMN 673. The cytotoxic and apoptotic effects and ultra-structural changes of BMN 673-SLNs compared with BMN 673 were determined on HCC1937BRCA1-/-, HCC1937-R (resistant to BMN 673) TNBC and MCF-10A control epithelial cell lines. In order to determine the therapeutic effect of BMN 673-SLN for overcoming the resistance mechanisms, the effect of mRNA and protein levels of genes related to HR and MDR mechanisms and the expression levels of miRNAs targeting these genes were analyzed both quantitatively and qualitatively. In conclusion, it has been shown that SLNs as an ideal drug delivery system for BMN 673 have a potential therapeutic effect on reducing the disadvantages of BMN 673 (large size, toxic effect, etc.) and overcoming HR and MDR mechanisms causing the development of resistance to BMN 673.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10093
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
483823.pdf30.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons