Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10050
Title: Liderlik stillerinin çalışan motivasyonuna etkisi üzerine analitik bir çalışma: Bir otomotiv yan sanayi örneği
Other Titles: An analytical study about the effect of leadership styles on employee motivation: An example of an automative supplier
Authors: Arslan, Hüsamettin
Ak, Münevver Aknur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Liderlik
Liderlik stilleri
Çalışan motivasyonu
Leadership
Leadership styles
Employee motivation
Issue Date: 18-Oct-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, M. A. (2010). Liderlik stillerinin çalışan motivasyonuna etkisi üzerine analitik bir çalışma: Bir otomotiv yan sanayi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz koşullarında amacı, büyüklüğü ve çalışma biçimi ne olursa olsun her organizasyonun başarıya ulaşmasında en önemli unsurlardan biri liderliktir. Liderlik fonksiyonu organizasyon için doğru yönün tayin edilmesi, organizasyonun o yöne doğru hareket edebilmesi için gerekli koşulların hazır edilmesi konusunda önemli bir rol oynar. Ancak çalışanları kazanmadan bir organizasyonun sürdürülebilir bir başarı elde etmesi mümkün değildir. İşte bu aşamada çalışanlarda potansiyellerini ortaya koymak üzere istek yaratılabilmesi yani çalışan motivasyonunun sağlanması organizasyonların yönetiminde en zorlayıcı görevlerden biridir. Çalışanların motive edilmesine ilişkin teori ve pratikte pek çok öneri / uygulama var olmakla beraber, uygulanacak liderlik stillerinin hangisinin en etkin olduğuna dair düşünceler de çeşitlidir.Liderlik tarzlarının çalışan motivasyonu üzerinde etkisinin araştırıldığı bu çalışmanın ilk iki bölümünde konu ile ilgili bir literatür araştırması yapılmış ve konu bütünlüğü arz edecek şekilde liderlik ve motivasyon kavramları, kuramları farklı açılardan görüşlerle birleştirilerek sunulmuştur. Araştırmanın üçüncü bölümünü konuyla ilgili bir alan çalışması oluşturmaktadır. Bu kapsamda bir otomotiv yan sanayi firmasında 123 mavi yakalı personele birlikte çalıştıkları liderlerini değerlendirdikleri bir liderlik stilleri anketi ve farklı motivasyon boyutlarını değerlendirdikleri bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda belirli liderlik stillerinin çalışan motivasyonu üzerinde etkileri olduğuna ilişkin bulgular oluşmuştur.
In current circumstances leadership is one of the most crutial factors for an organization- regardless of its target, size or way of working- to be successful. Leadership function plays an important role for the roles such as defining the right direction for the organization, setting up the required conditions to steer the organization into that direction. Nevertheless its impossible to reach sustainable success without having the employees on our side. Its one of the most challenging tasks in managing an organization to create a wish among employees for showing their potentials ?employee motivation. There are many advices / suggestions regarding how to create motivation in theory and praxis, in addition to that the ideas about leadership styles; which style to be the most effective are various.This research aims to find out the effect of the leadership style on employee motivation. The first two chapters present a literature research for the terms leadership and motivation with a general overview of concepts, theories with consideration of different point of views. The third chapter of the study consists of a field research. In this framework two surveys employee motivation and leadership styles- have been conducted to 123 blue collar employees in order to create an atmosphere which they evaluate their team leaders? leadership style and their own level of motivation. In the study there are findings showing that there is a relationship between leadership style and motivation level of the employees.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10050
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312285.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons