Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10047
Title: Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması: Uludağ Üniversitesi örneği
Other Titles: Uludağ University example for generating quality culture in higher education institutions and ensuring continuty
Authors: Efil, İsmail
Alper, Elif Nur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kalite kültürü
Yüksek öğretimde kalite
Bologna süreci
Avrupa Üniversiteler Birliği
Uludağ Üniversitesi
Quality culture
Quality in higher education
The Bologna process
European University Association
Uludağ University
Issue Date: 17-Feb-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alper, E. N. (2011). Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması: Uludağ Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avrupa Birliğine katılma ve uyum sürecinin Türk yüksek öğretim sistemine yönelik en önemli etkisi, yüksek öğretimde kalite kültürü oluşturma ve devamlılığının sağlanması ile ilgili çalışmaları hızlandırması olmuştur. Özellikle 2005 yılından sonra her ile bir üniversite, her lise mezununa üniversitede eğitim fırsatı sağlamaya yönelik politika tercihinden sonra sayıları hızla artan devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki rekabet yüksek öğretimde kalite çalışmalarının önemini ortaya çıkarmıştır. Buna Amerikan ve Avrupa üniversitelerinin rekabeti de eklenince 2000'li yılların başından itibaren çok sayıda Türk devlet üniversitesi kalite kültürü oluşturma çabalarını yoğunlaştırmıştır. Kalite kültürü oluşturma faaliyetlerini Türkiye'de ilk başlatan üniversitelerden biri olarak Uludağ Üniversitesi, 2001 yılında başlattığı çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlamış ve Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından Bologna Sürecine dahil olan diğer ülke üniversiteleri için örnek uygulama olarak önerilmiştir. Uludağ Üniversitesinin başarısı, bütünsel yaklaşımı benimsemesi ve üst yönetim liderliği altında bütün paydaşların sürece etkin olarak katılımı ile gerçekleşmiştir.
Joining and harmonization process of the European Union for Turkey has an important influence on Turkish higher education system, which is generating a quality culture in higher education and ensuring the continuty studies has been speeded up. Especially in 2005, after providing the policy of each city with a university, university education opportunity for every high school graduate, competition between rapidly growing state and private universities has revealed the importance of quality in higher education studies. In the beginning of 2000s many Turkish state universities has improved its efforts to generate a quality culture after American and European universities got involved to the competition. Uludağ University, as one of the first universities that started to generate quality culture in Turkey, has completed the studies that began in 2001 and be an example for the other country universities which include Bologna Process by the European University Association. The success of Uludağ University occured with, adoption of holstic approach and under the top management leadership stakeholders active participation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10047
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312284.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons