Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10045
Başlık: Bernstein polinomlarının uygulamaları
Diğer Başlıklar: Bernstein polynomial's applications
Yazarlar: Cangül, İsmail Naci
Çetin, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bernstein polinomları
Üreteç fonksiyonu
Bernstein operatörü gama fonksiyonu
Beta fonksiyonu
Bernstein polynomials
Generating function
Bernstein operator
Gamma function
Beta function
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, E. (2011). Bernstein polinomlarının uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada Bernstein polinomları tanımlanmış ve önceden verilmiş olan çeşitli özellikleri kullanılarak, Bernstein polinomları ile ilgili yeni sonuçlar bulunmuştur. Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın diğer bölümlerine temel oluşturacak kavramlar ve teoremler verilmiştir. Ayrıca Gama ve Beta fonksiyonları tanımlanmış ve bu fonksiyonlarla ilgili temel özellikler verilmiştir. İkinci bölümde Bernstein polinomları tanımlanmış ve Bernstein polinomları ile ilgili temel özellikler verilmiştir. Üçüncü bölümde önce Bernstein polinomlarının belirli integralleri incelenmiş ve daha sonra Bernstein polinomlarının çarpımlarının belirli integrallerine yer verilmiştir. Ayrıca Bernstein polinomlarının Gama ve Beta fonksiyonlarıyla olan ilişkisi verilmiştir. Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde Bernstein polinomlarının türevleriyle ilgili temel bir sonuçtan yola çıkılarak, öncelikle Bernstein polinomlarının türevlerinin genellemesi verilmiştir. Daha sonra üçüncü bölümdeki Bernstein polinomlarının belirli integralleri ve Bernstein polinomlarının çarpımlarının belirli integrallerinden esinlenerek, Bernstein polinomlarının çarpımlarının türevleri ile ilgili yeni sonuçlar elde edilmiştir.
In this work, Bernstein polynomials are defined and from using the several properties of Bernstein polynomials which are given before, some new results about Bernstein polynomias are found. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the preliminary notions which are to be used in later chapters are given. Besides, Gamma and Beta functions are defined and some basic properties of these functions are given. In the second chapter, Bernstein polynomials are defined and the basic properties about Bernstein polynomials are given. In the third chapter, firstly the integral of the Bernstein polynomials are investigated and then, the integral of the multiplication of the Bernstein polynomials are given. Besides, Bernstein polynomials relations with Gamma and Beta functions are given. In the fourth chapter which is the last one, from a basic property of the derivative of Bernstein polynomials, firstly generalization of the derivative of Bernstein polynomials are given. After that, some new results are inspired from the third chapter, which is about the multiplication of the derivation of Bernstein polynomials.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10045
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
286958.pdf1.26 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons