Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10034
Title: Korunmaya muhtaç çocukların suçlarıyla mücadelede Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve uygulamaları
Other Titles: Child Services General Managament's duti̇es, powers and practices in struggling with the children's crime that are in need of
Authors: Derdiman, Ramazan Cengiz
Kurukol, Nadir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Korunmaya muhtaç çocuk
Suça sürüklenen çocuk
Suç mağduru çocuk
ASPB
ÇHGM
Çocuk koruma kanunu
Child in need of protection
Child drifting into crime
Crime victim child
ASPB
ÇHGM
Child protection law
Issue Date: 31-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurukol, N. (2015). Korunmaya muhtaç çocukların suçlarıyla mücadelede Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, çocuk ve suç ilişkisi göz önünde bulundurularak korunmaya muhtaç çocukların suçla mücadelesinde ASPB'ye bağlı olan ÇHGM'nin görev, yetki ve uygulamaları incelenmiştir. Araştırmada, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklara yönelik ÇHGM koruyucu ve önleyici tedbirleri, çocuğu koruma altına almadan önce alınacak tedbirler, koruma altındaki çocuğa uygulanacak hizmet modelleri incelenmiştir. Ayrıca, suç mağduru ya da suça sürüklenen çocukların kanun ve yönetmeliklerdeki yeri ele alınmıştır. Araştırmada çocuğu suça sürükleyen fiziksel, ruhsal ve zihinsel etkenlerin yanı sıra aile ve çevre faktörlerinin de etkili olduğu görülmüştür. Aile bütünlüğünün, anne ve babanın sosyo ekonomik, ruhsal ve psikolojik durumunun çocuğun yaşantısını önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Aynı zamanda, çevre faktörlerinin çocuğu uçucu, uyuşturucu madde ile tütün kullanımına sürükleyerek onun yaşamındaki risk analizini artırdığı görülmektedir. Çocuk suçluluğu, suçlu çocuk ve suça sürüklenen çocuk kavramlarının istatistiksel analizi TÜİK verileri baz alınarak yapılmış ve uygulamalı gözlemler değerlendirilerek sonuçlar elde edilmiştir. Kanunlarımızda ÇKK suçla mücadelede temel alınan kanundur. Çocuklar için ceza kanunlarında TCK ile tedbir alınırken, mağdur olan çocuklar için ise TMK ile tedbirler alınmıştır. ÇHGM koruyucu ve önleyici hizmetler olarak ilk önce çocuğun öz aile yanında kalmak şartıyla korunmasını hedeflemiş, ancak değişen şartlara göre mağdur çocuğun koruyucu aile yanında kalmasını veya evlat edinilmesini desteklemiştir. Madde kullanan, suç mağduru, suça sürüklenen ya da sokakta yaşayan çocukları ÇODEM ile içinde bulunduğu kaostan kurtararak topluma kazandırmayı hedeflemektedir.
In that study, considering the relationship between the child and the crime, duty, authority and implementation of ÇHGM which is connected to ASPB in struggling with the crime of children in need of protection have been examined. In the research, preventive and protective measures for children who are crime victims and drifting into crime, measures to be taken before taking the child under protection, service models to be applied to children under protection have been investigated. Also, the situation of children who are victims of crime and drifting into crime in the laws has been dealt. In the study, in addition to physical, psychological and mental factors that led the child to a crime, family and environmental factors have been shown to be effective. The status of family unity, socio-economic status and mental and psychological status of family affects the life of children to an important extent. At the same time, environmental factors seem to increase the risk analysis in the life of the child. Especially volatile substance, drug and tobacco abuse is impossible to go unnoticed. The concepts of juvenile delinquency, delinquent children and children driven to crime have been statistically analyzed on the based on TÜİK data and results have been obtained by evaluating practical observations. In our laws, ÇKK is the main law in terms of fighting against the crime. In criminal law, TCK is used for children. On the other hand, for children who are victimized, measures have been taken by TMK. ÇHGM, as protective and preventive services, aims protection on the condition of child's residence with the family; however, depending on the conditions, the ways of foster care and adoption have been shown to be supported. It also aims saving the children who are addictive, crime victim, drifting into crime or living in the street with the help of ÇODEM and impart them to the community.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10034
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427462.pdf3.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons