Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10032
Title: Somali'deki federal sistemin ekonomiye etkisi
Other Titles: The economic effect of federal system in Somalia
Authors: Parlak, Bekir
İbrahim, Abdullahi Aden
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: Somali
Federalizm
Adem-İ merkeziyetçilik
Ekonomi
Merkezi hükümet
Eyalet hükümeti
Somalia
Federalism
Decentralization
Economics
Central government
State government
Issue Date: 3-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İbrahim, A. A. (2015). Somali'deki federal sistemin ekonomiye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Federalizm, güç dağılımının federal ve yerel hükümetler arasında dağıldığı bir yönetim biçimidir.Çok sayıda ülkelde federalizm büyük bir başarı hikayesine sahip olmakla birlikte, birkaç ülke için bu durum söz konusu değildir. 19. yüzyıl, yeni federal devletlerin kuruluşuna şahit olmuştur.İsviçre ve Birleşik Devletler en eski federasyonlardır.Somali'deki federalizm tartışmaları günümüzde değil, İtalyan Vesayet Sistemi kapsamında kurulan Somali Bölgesel Konseyi'nin birkaç üyesinin 1950li yılların ortalarında Konseye getirdikleri federalizm teklifi ile başlamıştır.Somalililerin federalizm kapsamında bir çıkar gözetememeleri ve kendilerinin homojen yapıya sahip bir toplum olduklarına yönelik inançlarından ötürü sonradan kabul görmemiştir. Adını 1958 senesi itibariyle sonradan Hizbia Destour Mutaqil Somal (H.D.M.S(. olarak değiştiren Hizbia Dighil E. Mirifle'in önderlik ettiği bir önemli üye kuruluş federasyon sistemine çağrıda bulunmuştur.Ancak, burada gerçekleştirdiğimiz çalışmanın odak noktası Somali'de federal sistem ya da bunun avantaj ya da dezavantajları değil, Somali'nin dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmasına karşın milyonlarca hektar tarıma uygun geniş arazi varlığı, 2 milyar dolara yaklaşan petrol kaynakları, her balık çeşidini barındıran Afrika kıtasının en uzun kıyı şeridi ile Körfez Arap ülkelerine canlı hayvan ithali gerçekleştiren bir numaralı ülke olması gibi ulusal kaynaklar açısından son derece zengin olması nedeniyle federalizmin bu ülke üzerindeki ekonomik etkisi olacaktır. Somali, ülke kaynaklarından kendi çıkarları doğrultusunda değil ülke çıkarları doğrultusunda yararlanacak iyi bir idareye ve düşünen insan sermayesine ihtiyaç duymakta olup, federalizm sistemi, bu çalışma kapsamında da göreceğimiz üzere Somalilerin ülkelerini yeniden geliştirmek için bir araya gelebilecekleri yegane sistem özelliğini taşımaktadır.
Federalism is a governance system whereby power of distribution is divided between federal and local governments. In many countries federalism is a great success story, but in some is not always the best. The 19th century saw the creation of new federal states. Switzerland and the United States are the oldest federations. The discussion of federalism didn't start in Somalia now; it began in mid-1950s when some members of the Somali Territorial Council under the Italian Trusteeship brought a federalism motion to the Council. The motion was later defeated, because Somalis of that time didn't see an interest in federalism and believed that they were homogenous society. A key member who brought the motion was Honorable AbdulkadirZoppe from Bur Hakaba constituent' (Aden Hirre -2013).But the majority of our research will not be the federal system in Somalia and its advantages or disadvantages but it will focus on the economic effect of the federalism because Somalia is one of the most poor countries in the world but very rich in natural resources such a wide area of millions of hectares that is suitable for farming , oil resources which is evaluated up to 2 billion dollars , Africa's longest coastal area which is rich in every kind of fish, Somalia is also number one in exporting live stocking to the Gulf Arab countries. Somalia needs a good governance and thinking human capital who can utilize the resources for the country not for his self and the federalism system is the only system which can unite Somalis again to develop their country again as we shall see in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10032
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427460.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons