Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10022
Title: Antik Roma'da aile kurumu
Other Titles: Family institution in Ancient Rome
Authors: Abacı, Nurcan
Kocakuşak, Fulya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Roma
Aile
Evlenme
Aile reisi
Hâkimiyet
Kadın
Çocuk
Rome
Family
Domination
Women
Child
Marrying
Family’s father
Issue Date: 25-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocakuşak, F. (2011). Antik Roma'da aile kurumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsanoğlu, tarihin başlangıcından beri sürekli olarak birlikte yaşama ve beraber olma içgüdüsü içinde olmuştur. Bu içgüdü, güvenliği sağlama, yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Toplumun en küçük yapı taşı olan aile, işte bu ihtiyacın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Aile adı verilen küçük sosyal yapıların bir araya gelmesiyle, milletler ve devletler oluşmuştur.Roma'da aile babasının hâkimiyeti altında bulunan ve ona bağlı olan kişilerin oluşturduğu aileye, ?familia? deniyordu. Erkek ve kız çocuklar, kardeşler, yeğenler, torunlar, evlat edinilmesi sonucu aileye girenler ve hatta ev içindeki köleler bile familia teriminin içine giriyordu. Devlet içinde devlet gibi örgütlenmiş olan bu aile, bir aile babasının hâkimiyeti altında, kadın ve erkeğin hukuken tanınan bir birliktelikle evlenmeleri sonucunda meydana geliyordu.Roma sosyal yaşamının çekirdeği olan ailenin, siyasi ve sosyal yaşamı ilgilendiren tüm yönleriyle incelendiği bu çalışma, 3 bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, aile kurumunu yasal bir forma dönüştüren evlenme kurumu ele alınmıştır. Evliliği oluşturan aşamalar, nişanlanma, evlenme, manus ve dos olarak sıralanmıştır. İkinci bölümde, hâkimiyet ilişkisine dayanan Roma ailesinde, aile babasının hâkimiyeti altındaki kişiler, sosyal yaşamdaki konumlarıyla birlikte detaylı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Roma ailesinin günlük yaşamı ele alınarak, günlük yaşamın, Roma toplumsal yaşamına ne ölçüde etki ettiği belirlenmiştir. Üçüncü bölümde verilen bilgiler fotoğraf ve resimlerle desteklenmiş; çalışmanın genelinde antik kaynakların kullanılmasına özen gösterilerek, pek çok Romalı tarihçi, yazar ve şairin eserlerinden yer yer alıntılar yapılmıştır.
Humankind has an instinct of living together continuously from the beginning of history. This instinct result from the following reasons: to meet the safety requirements, to help each other and to support each other. Family, which is the smallest item of the society, is the product of these requirements. As a result of the gathering of these small social structures called family, nations and states are formed.In Rome, the family, which is formed by the familys father and the people depending on the father, was called familia. The sons and daughters, the nephew and the nieces, grandsons and granddaughters, the adopted sons and the adapted daughters and even the servants and the slaves were included in the familia. This family, which was organized like a state in the state, was under the domination of the family father and the family was formed as a result of the marriage of the man and woman under a legal arrangement.This study, in which all of the social and political aspects of family in Rome are examined, comprises 3 parts. In the first part, the marriage concept is described, which transforms the family concept into a legal form. The steps forming marriage, engagement, marrying, manus and dos are given respectively. In the second part, in the Rome family, which depends on dominancy relation, the people, which are under the dominance of the family father, are examined in a detailed manner together with their positions in the social life. In the third part, the daily life of the Rome family is taken into consideration, and the affect of the daily life on the Rome social life is determined. The information given in the third part is supported with photographs and pictures; and antic sources are used in the study in general; and citations are given from pluralities of Roman historians, authors and poets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10022
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312281.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons