Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10010
Başlık: C-102 numaralı (1877 tarihli) Bursa mahkemesi defteri
Diğer Başlıklar: C-102 numbered (1877) court record of Bursa
Yazarlar: Selimoğlu, İsmail
Özyurt, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa
Şeriye sicili
Court records
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özyurt, Ö. (2010). C-102 numaralı (1877 tarihli) Bursa mahkemesi defteri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi .Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tez, C‐102 numaralı Bursa Şeriye Sicilinin transkripsiyon metnini ve bu metnin analizi içermektedir. Giriş bölümü haricinde üç ana bölümden oluşan bu tezde 1292 / 1877 tarihli Bursa Şeriye Sicili kayıtları esas alınarak dönemin idari, sosyal ve iktisadi yapısı incelenmiştir.
This work contains the transcripted text of from the note book of C‐102 Bursa Court Records and its analysis. The thesis consists of an introduction part and three main parts which contain the evaluations of governmental, social and economic structure of Bursa in 1292 / 1877.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10010
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
340094.pdf46.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons