Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10008
Title: Küresel krizde Türk bankacılık sektörü: Türk bankacılık sektöründe düzenlemelerin küresel kriz ortamında etkinliği
Other Titles: Turkish banking sector in the global crisis: The Turkish banking sector regulations on the effectiveness of global crisis
Authors: Şahin, Hüseyin
İyice, Muammer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/Uluslararası İktisat Ve İktisadi Gelişmeler Bilim Dalı.
Keywords: Banka yönetimi
Turkish banking sector
Bank management
Banka şubeleri
Bank branches
Bankacılık sektörü
Banking sector
Bankalar
Banks
Düzenleme
Arrangement
Finansal kriz
Financial crisis
Kriz yönetimi
Crisis management
Türk bankacılık sektörü
Issue Date: 29-Nov-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İyice, M. (2010). Küresel krizde Türk bankacılık sektörü: Türk bankacılık sektöründe düzenlemelerin küresel kriz ortamında etkinliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya yeni bir finansal dönemin içine girmiş bulunmaktadır. Yaşanılan küresel ekonomik kriz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı yapılmaksızın tüm ülkeleri derinden etkilemektedir. Bankacılık sisteminin sorunları, yanlış ekonomi politikaları ile bunun sonucu yapısal bozulma, sermayenin reel üretimde değerlendirilen bölümünün azalması ve uluslararası sermaye hareketlerinin olumsuz etkileri finansal krizlerin başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Türkiye'de, 2001 yılında finansal krizin ardından sağlıklı bir bankacılık sistemi oluşturmak için hazırlanan yeniden yapılandırılması programının temel amacı sektördeki kırılganlıkları ortadan kaldırarak mali ve operasyonel açıdan güçlü ve gelişmiş bir bankacılık sektörü yaratmak olarak belirlenmiştir. Sözkonusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi ise günümüzde yaşanılan küresel krize duyarlılığı açısından ele alınarak çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
World comes into a new financial period. The global economic crisis affected deeply all developed and developing countries. Problems of the banking sector are faulty economic politics and its faulty structure, decreasing of capital value of real production and negative effect of international capital movements. After the 2001 financial crisis Turkey prepare a reconstruction program to build a new strong banking system. The main purpose of this program is to remove the instabilities of the old banking system and create stable and operational banking structure. The point of this study is to evaluate the consistency of the new banking system against present global economic crisis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10008
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311099.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons