Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10007
Title: Otomobil LED aydınlatma ürünlerinin zorlanmış taşınım ile soğutulması
Other Titles: Cooling of LEDs in automobile lighting units with forced convection
Authors: Karagöz, İrfan
Bayraktar, Mustafa Emre
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Zorlanmış taşınım
Soğutma sistemi
LED
Far
Isıl analiz
HAD
Forced convection
Cooling system
Headlamp
Thermal simulation
CFD
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, M. E. (2013). Otomobil LED aydınlatma ürünlerinin zorlanmış taşınım ile soğutulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada LED'li bir otomobil dış aydınlatma ürününün zorlanmış taşınım ile soğutulması sayısal yöntemler yardımı ile araştırılmıştır. Aydınlatma ürünü doğal taşınım durumunda da incelenerek iki durum arasında karşılaştırılma yapılmıştır. Çalışmada HAD yönteminden yararlanılmıştır ve yapılan hesaplamalarda Navier-Stokes denklemlerini çözen ANSYS CFX yazılımı kullanılmıştır. Hesaplamalarda akışın sıkıştırılamaz ve kararlı rejimde olduğu varsayımı yapılmıştır. Zorlanmış taşınım radyal bir fan yardımı ile elde edilmiş olup farklı fan hızlarının soğuma üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Farklı güçlerde çalışan LED?ler için de hesaplamalar yapılarak sıcaklık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar ayrıca literatürdeki zorlanmış taşınım ile LED soğutmasının araştırıldığı diğer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.
In this study cooling of an automobile exterior lighting unit with LEDs under forced convection is investigated with the help of numerical methods. The lighting unit is also investigated with natural convection and comparisons are done between two conditions. In the study CFD method is used and the calculations are done with ANSYS CFX software which solves Navier-Stokes equations. In the calculations it is assumed that the flow is incompressible and steady. Forced convection is obtained with the help of a radial fan and effect of different fan velocities on cooling performance is also investigated. Some calculations are done to investigate the effect of LEDs running on different power on temperature. The calculations are also compared with the studies in the literature about LED cooling with forced convection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10007
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360475.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons