Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10005
Title: Farklı azot dozlarının N ve NZ tipi şeker pancarı çeşitlerinde yumru verimi ve kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different nitrogen doses on tuber yield and quality of N and NZ type sugar beet varieties
Authors: Sincik, Mehmet
Canıgeniş, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Azotlu gübreleme
Şeker pancarı
Ham şeker oranı
Yumru verimi
Ham şeker verimi
Nitrogen fertilization
Sugar beet
Crude sugar content
Tuber yield
Crude sugar yield
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canıgeniş, T. (2012). Farklı azot dozlarının N ve NZ tipi şeker pancarı çeşitlerinde yumru verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, 2010 ve 2011 yıllarında, farklı azotlu gübre dozlarının (0, 6, 12, 18, 24 ve 30 kg N/da), N tipi Esperanza ve NZ tipi İsella şeker pancarı çeşitlerinde yumru verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yürütülmüştür.Araştırma sonucunda en yüksek yumru verimi değerleri 24 kg/da ve 30 kg/da azot uygularından elde edilirken, en yüksek ham şeker oranı 0 kg/da kontrol dozundan alınmıştır. Fakat birim alan başına en yüksek ham şeker verimleri ise 18 kg/da, 24 kg/da ve 30 kg/da azot uygulamalarından elde edilmiştir. Ham şeker verimi bakımından N ve NZ tipi şeker pancarı çeşitleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunamamıştır.Sonuç olarak, elde edilen ham şeker verimleri ve azotlu gübre maliyetleri dikkate alındığında Bursa ekolojik koşullarında şeker pancarına uygulanacak en uygun azotlu gübre dozunun 18 kg/da olduğu söylenebilir.
This research was conducted to determine the effects of different nitrogen fertilizer doses (0, 6, 12, 18, 24 and 30 kg/da) on tuber yield and quality of N type Esperenza and NZ type Isella sugar beet cultivars in The Agricultural Research and Application Center of Uludag University Faculty of Agriculture in 2010 and 2011.As a result of the research, the highest tuber yield values obtained from 24 and 30 kg/da nitrogen doses. Also, the highest crude sugar content was taken from 0 kg/da control dose. But, the highest crude sugar yields per unit area obtained from 18, 24 and 30 kg/da nitrogen applications. In terms of crude sugar yield there were not found statistically important differences between N and NZ type sugar beet varieties.As a result, obtained crude sugar yield and nitrogen fertilizer costs are taken into account, it could be said that 18 kg/da is the most suitable nitrogen fertilizer dose applied sugar beet under Bursa ecological conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10005
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329358.pdf894.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons