Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10004
Title: Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî mesnevisi
Other Titles: The seventeenth century divan poet Mülhimî and his mesnevi called Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî
Authors: Eğri, Sadettin
Alper, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: 17.yüzyıl
Mülhimî
Şeh-nâmecilik
Mesnevî
17 th century
Masnawî
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alper, K. (2012). Erzurumlu Mülhimî ve Şehen-Şeh-Nâme-i Murâdî mesnevisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı Devletinin IV. Murâd döneminde yaşayan, XVII. yy. divan şâiri Mülhimî, resmî sultan şeh-nâmecileri silsilesinin son temsilcisi olarak bilinir. Bu yönüyle Türk edebiyat tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Şairin tarih konulu eserlerinin yanında Şehen-şeh-nâme-i Murâdî adlı mesnevisi hem Osmanlı döneminin sosyal-siyasal olaylarına ışık tutmakta hem de mesnevî dil ve üslubu bakımından önem arz etmektedir.
Mulhimî, who is a Divan poet and lived during the rule of Murad IV in the Ottoman Empire is known as the last representative of official sultan's writters of şâh-nâme. From this point of view, he has an important role in Turkish literature. As well as his works related to history, his masnevi the name of which is Şehen-şeh-nâme-i Murâdî both sheds light on Ottoman?s social and political life and has importance by means of masnevi language and wording.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10004
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340093.pdf6.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons