Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10001
Title: Yüksek verimli siklon tasarımı ve performansının deneysel incelenmesi
Other Titles: Desing of high efficient cyclone and experimental investigation its performance
Authors: Karagöz, İrfan
Şendoğan, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Siklon
Basınç kaybı
Giriş hızı
Toplama verimi
Fraksiyonel verim
Cyclone seperator
Pressure loss
Inlet velocity
Collection efficiency
Fractional efficiency
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şendoğan, Ö. (2012). Yüksek verimli siklon tasarımı ve performansının deneysel incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; konik kısmı olmayan yeni bir siklon tasarımı yapılmış ve yeni siklon performansı incelenmiştir. Yapılan deneylerde basınç kayıpları ve verim incelenmiştir.Deney düzeneğindeki siklonun boyu ve giriş hızı değiştirilerek birbiriyle olan ilişkisi incelenmiştir.Siklonun giriş ve çıkışındaki iki noktadan TESTO marka dijital basınç ölçer cihazı ile basınç ölçümü yapılarak siklon basınç kaybı ölçülmüştür. Deneyde kullanılan numune deneyden önce ve sonra tartılarak aradaki farktan siklon toplama verimi hesaplanmıştır. Ayrıca her bir deney sonucu elde edilen numunelerin MALVERN marka MASTER SIZER2000 modelli partikül analiz cihazı ile analizleri yapılmış sonuçlara göre siklonun fraksiyonel verimleri hesaplanmıştır.Deneylerden elde edilen sonuçlar incelenmiş ve klasik siklonun sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar yeni siklonun aynı boy, çap ve giriş hızında klasik siklondan daha iyi olduğunu göstermiştir.
In this study, a new cyclone design without conical part and its performance were also presented, were investigated pressure drop and efficient.Cyclone body length, diameter and inlet velocity were changed the relations between those parameters were investigated.Pressure losses in cyclone inlet, cyclone outlet and also in the cyclone body were investigated by using an digital pressure measurement device TESTO. All presents weight before and after process then calculate collection efficiency. Ater all experiments particul size distributions were measured both before and after the process using a Mastersizer 2000 particle size analyzer. According to this results calculate fractional efficients.Experimental results from the tests on the new cyclone are evaluated and compared with the results in conventional cyclone. Results show that the new cyclone gives better efficiency comparing to the conventional cyclone for the same cyclone diameter and inlet velocity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10001
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329357.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons