Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11021 to 11040 of 13057 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1990T.B.M.M. tutanaklarına göre Türkiye'de din eğitimi (1946-1957)Öcal, Mustafa; Şanver, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1990T.B.M.M. tutanaklarına göre Türkiye'de din eğitimi (1958'den 1990'a kadar)Öcal, Mustafa; Kahveci, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2008T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimlerinde yeralan hadislerin tahric ve tenkidiKahraman, Hüseyin; Çiftçi, Ayşe Nur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1996Taberi tarihinde Hz.Musa ile ilgili verilen bilgiler üzerine bir araştırmaHarman, Ömer Faruk; Nam, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
2019-09-11Taberî tefsirinde Müşkilü’l-Kur’ânKiraz, Celil; Akşit, İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2008Taberî'nin tefsir metodolojisiÇelik, İbrahim; Bayar, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2015-12-01Tabip-Şair Şeyhî ve Kenzü’l-Menâfi RisâlesiUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.; Eğri, Sadettin
2018-11-26Tagetes erecta L. (kadife çiçeği)'nin kimyasal yapısı ve antioksidan kapasitesiBayizit, Arzu Akpınar; Özkan, Yasemin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
2017-01-18Taha Abdurrahman'da modernite düşüncesiUysal, Enver; Ateş, Muhammet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
1993Tahirova Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen sığırların süt ve döl verimleri üzerine bir araştırmaTuncel, Erdoğan; İpek, Aydın; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2003-07-29Tahirova Tarım İşletmesi'ndeki holstein ineklerin başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden bazı çevre faktörleriOğan, M. Mustafa; Orman, Abdülkadir; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
2013-05-17Tahıl içerikli süt ürünlerinin geliştirilmesinde Β- glukan kullanımıUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.; Özcan, Tülay; Kurtuldu, Okan; Delikanlı, Berrak
1994-12-29Tahıl ve yemeklik tane baklagil harman makinası tasarımı ve işletme parametrelerinin saptanmasıBölükoğlu, Halil; Zeytinoğlu, Muharrem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
2012-04-09Tahıllarda organik yetiştiricilikKodaş, Recep; Er, Celal
2003Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan anlayışının günümüzdeki yeri ve önemiEren, Işık; Çıvgın, Ayşe Gül; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı.
2001Takım ömrü süresince kesici takım davranışlarının incelenmesi ve kırılma anının önceden tahmini için bir erken uyarı modelinin geliştirilmesiÇakır, M. Cemal; Işık, Yahya; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
1997-03-19Takım tezgahlarında kesici hareketlerinin benzetimi ve metal kesme değişkenlerinin optimizasyonuÖztürk, F.; Onaylı, Nagihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
2012-05-21Takım ve bireysel sporlarda 14-18 yaş sporculara uygulanan şiddetin boyutlarının araştırılmasıAcar, Zaim Alparslan; Bulut, Birsen; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
2013Talasemi majorlu hastalarda serum NT-proBNP düzeyi, kalp T2* MRI ve doku doppler ölçümlerinin kardiyak disfonksiyonun tanısında ve takibindeki yeriGüneş, Adalet Meral; Evim, Melike Sezgin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı.
2008Talasemi majorlüvakalarda endokrin komplikasyonların değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.; Baytan, Birol; Sağlam, Halil; Erdöl, Şahin; Beyazıt, Aysun Nedime; Özgür, Taner; Güneş, Adalet Meral; Günay, Ünsal