Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8703 to 8722 of 13057 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2004-06-29O-fenilkarbamoilhidroksilamin bileşiğinin sentezi bazı sentetik uygulamalarıCoşkun, Necdet; Parlar, Aydın; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2009-12-08Obez çocuklarda serum magnezyum düzeyinin insülin direnci ile olan ilişkisiAbacı, Ayhan; Hızlı, Şamil; Özdemir, Osman; Razi, Cem Hasan; Koçak, Mesut; Akın, Okhan; Kabakuş, Nimet
2017Obez hastalarda koruyucu ventilasyon uygulamasında düşük ve yüksek peep uygulamasının karşılaştırılmasıKaya, Fatma Nur; Akca, Sevgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2013Obez hastalarda uygulanan total diz protezinin klinik sonuçlarıBilgen, M. Sadık; Yıldız, Nurettin Şahin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
2016Obez hastalarda vücut kitle indekslerine göre framingham risk skorlarının ve skoru etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasıErsoy, Canan Özyardımcı; Ateş, Coşkun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Obez kişilerde insülin direnci ve diğer parametrelerin mixed meal testi ile oral glukoz tolerans testi üzerine etkilerinin incelenmesiİmamoğlu, Şazi; Selimoğlu, Hadi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı.
2016Obez olan ve obez olmayan bireylerde cinsel işlev bozukluğu sıklığının karşılaştırılmasıSarandöl, Aslı; Aydın, Naciye Kılıç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Obez tip 2 diyabetik hastalarda bariatrik cerrahi ve eksenatid tedavisinin laboratuar ve klinik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesiErsoy, Canan; Elbasan, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Obez ve obez olmayan şizofreni spektrum bozukluğu hastalarında kalp damar hastalığı risk faktörleriSarandöl, Emre; Açıkgöz, Hacer Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
2009Obezitesi olan 9-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde benlik algısı ve psikiyatrik komorbiditenin araştırılmasıTaneli, Yeşim; Gökten, Emel Sarı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2015Obezitesi olan ergenlerde algılanan duygu dışavurumu, benlik saygısı, psikopatolojik özellikler ve yeme tutumunun incelenmesiVural, Ayşe Pınar; Çolpan, Merve; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2016Obsesif kompulsif bozukluğu olan ergenlerde zihin kuramı becerileriVural, Ayşe Pınar; Dağdelen, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1995Obsesif kompulsif bozukluğun Uludağ Üniversitesi öğrencileri arasında görülme sıklığı ve bu kişilerde benlik imajıTaneli, Suna; Erdoğan, Ayşegül Sabunci; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1988Obsessif-kompulsif davranış gösteren hastalarda serebral lateralizasyonun araştırılmasıKaraaslan, M. Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1985Obsessif-kompülsif davranış gösteren hastaların klinik, elektrofizyoloji ve psikometrik yöntemler ile incelenmesiYılmaztürk, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
2013Obstetrik hastalarda havayolu zorluğu öngörüsünde kullanılan farklı tarama testlerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Kul, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2017Obstrüktif uyku apne sendrom'lu hastalarda CPAP tedavisinin gündüz uyku hali ve serum substans p düzeyleri üzerine etkisinin araştırılmasıUrsavaş, Ahmet; Güçlü, Özge Aydın; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda bazı oksidatif stres belirteçleri ve adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesiGür, Esma; Vatansever, Ebru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
2009Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesiGözü, R. Oktay; Demirdöğen, Ezgi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı.
2006Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda serum homosistein düzeylerinin değerlendirilmesiEge, Ercüment; Yavuz, Zekiye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.