Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4345 to 4364 of 11837 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1994Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında üriner 5-hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) konsantrasyonunun araştırılmasıEren, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2003Gebeliğin son döneminde farklı düzeylerde protein içeren rasyonlarla beslemenin koyunların doğum performansı, kuzuların besi gücü ve karkas özelliklerine etkileriKarabulut, Ali; Akgündüz, Vedat; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
1984Gebelik önleyici hormonal madde enjekte edilen dişi sıçanların genital sistemlerinde oluşan histopatolojik değişikliklerTolunay, Şahsine; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
2014Gebelikte ve yenidoğanlarda serum pirimidin düzeylerinin incelenmesiCansev, Mehmet; Sözer, Zeynep Gözde; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.
1993Gebelikteki digoksin benzeri immunoreaktif madde (endoxin) düzeylerine gestasyonel yaş ve preeklampsinin etkisiDemir, Ufuk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2004Gecekondu bölgelerindeki sosyo-ekonomik ve demografik yapının suç olgusuna etkileri Bursa-Osmangazi yaklaşımıBerkay, Fügen; Zengin, Cevdet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
2010Geç Antik Çağ'da İznik (Nikaia) ve çevresinde resim sanatıŞahin, Mustafa; Altın, Ahmet Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Klasik Arkeoloji Bilim Dalı.
2018Geç pretermlerin erken dönem sorunlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Çakır, Salih Çağrı; Dorum, Bayram Ali; Köksal, Nilgün; Özkan, Hilal; Coşkun, Muzaffer; Özcan, Nur
2017Geç tanı alan konjenital hipotiroidli bir çocukta L-tiroksin tedavisi sonrası saç dökülmesiİyidal, Ayşegül Yalçınkaya; Kılıç, Fatma Arzu
2007Geçici fokal serebral iskemi uygulanan sıçanlarda ardkoşullama uygulamasının lipid peroksidasyonu ve apopitozis üzerine etkisiKorfalı, Ender; Abaş, Faruk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2006Geçici fokal serebral iskemi uygulanan sıçanlarda, sitikolin ve hipoterminin nöronal apopitozisdeki nöron koruyucu etkileriKorfalı, Ender; Şahin, Soner; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2011Geçici iskemik atak sonrası inme gelişme riski ve riskin belirlenmesinde c-reaktif protein ve fibrinojenin rolüBakar, Mustafa; Turan, Aslı Bahar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
2016-07-26Geçici-afet-müdahale tesisleri yerleşim problemi için stokastik optimizasyon bazlı çözüm yaklaşımları geliştirilmesiÇavdur, Fatih; Köse Küçük, Merve; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
2019-01-03Geçirgenlik azaltıcı katkıların mineral katkı içeren çimentolu sistemlerin taze ve sertleşmiş hal özelliklerine etkisiAghabaglou, Ali Mardani; Nematzadeh, Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
2014-02-13Geçirilmiş akut romatizmal ateşe bağlı fibrinli perikardiyal efüzyon ve valvülit: Sıradışı klinik prezantasyonYılmaz, Osman; Kılıç, Ömer; Çiftel, Murat
2017-01-16Geçiş dönemindeki yüksek verimli süt sığırlarında korunmuş kolin ve metiyonin kullanımının süt verimi ve bileşimi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisiTürkmen, İbrahim İsmet; Çetin, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Geçiş ekonomilerinde iktisadi ve mali istikrar sorunu (Arnavutluk örneği)Edizdoğan, Nihat; Qordja, Haxhire; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
2007Geçiş ekonomilerinde makro ekonomik istikrar sorunları: Rusya örneğiÖlmezoğulları, Nalan; Çöküntü, Esra Güler; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
2006Geçiş ekonomilerinde özelleştirme ve yabancı sermaye: Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti deneyimleriAslan, Hanifi; Şari, Üzeyir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2004Geçiş ekonomilerinden Kafkasya ekonomilerinin Türkiye ile dış ticaret olanaklarıİyibozkurt, Erol; Cebeci, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.