Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 166 to 185 of 14177 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2004-10-154-Arilizokinolinyum perklorat'ların ve 4-arilizokinolin-1-on'ların sentezi ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Kızılkuşak, Yunus Tolga; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
20184-boyutlu Öklid uzayındaki yüzeylerin Grassmann görüntüleriArslan, Kadri; Demirbaş, Eray; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
2010-12-304. nesil mobil telefon sistemi anten tasarımıUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.; Akdeniz, Samet; Yalçın, Uğur
201740 yaş ve altı meme kanserli kadınlarda etyolojik, prognostik faktörlerin değerlendirilmesi ve sağkalım analiziÇetintaş, Sibel Kahraman; Türk, Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
19994369 sayılı Yasadan önceki düzenlemede kaçakçılığa teşebbüs suçuŞenyüz, Doğan; Tahtakıran, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2019-09-2648 – 72 aylık çocukların prososyal davranışları ile annelerinin prososyal davranışları ve ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesiKahraman, Pınar Bağçeli; Çubukcu, Ayşe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.
20104857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde asıl işveren - alt işveren ilişkisi ve sonuçlarıKılkış, İlknur; Binici, Sedat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
20074857 sayılı İş Kanunu'nun insan kaynakları yönetimine etkisiKılkış, İlknur; Arı, Elif; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.
20104G yeni nesil LTE GSM baz istasyonu anten tasarımıUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.; Acar, Metin; Yalçın, Uğur
19985 Nisan Ekonomik Kararlarının Türk otomotiv sanayiine etkileri ve çalışma ekonomisi açısından bir değerlendirmeBaştaymaz, Tahir; Şardağ, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.
2016-01-065. Sınıf elektrik ünitesinin öğretilmesinde, İşbirlikli-Birlikte Öğrenme ve Yarı Aktif Öğrenme Yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkileriDemir, Atilla; Sezek, Fatih
2019-06-185. Sınıf Müzik Eğitimi Programının (2017) Stufflebeam’in Bağlamgirdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli’ne göre değerlendirilmesi (Mardin ili örneği)Küçüksüleymanoğlu, Rüyam; Altınsoy, Taha; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.
2018-10-035. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının (2017) değerlendirilmesiDemir, Yılmaz; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Atasoy, Emin
20155.08x5.08 cm Nal(TI) detektörünün gama-ışınları cevap fonksiyonlarının düşük enerji bölgesinde incelenmesiCengiz, Ahmet; Ünsalan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı.
2019-12-2450 yaş ve üzeri kadınlarda D vitamini ve probiyotik takviye edilmiş yoğurdun günlük tüketiminin yaşam kalitesi, depresyon, antropometrik ölçümler ve bazı kan parametreleri üzerine etkisiYıbar, Artun; Küçük, Sefa Can; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı.
201355 HRC sertliğinde ısıl işlem görmüş DIN1.2344 ESR kalıp çeliğinin yüksek ilerleme frezelemesinde takım aşınması-kalıntı gerilmesi ilişkisinin araştırılmasıÇakır, M. Cemal; Koca, Selim; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
2010-10-185510 sayılı yasa kapsamında yürürlüğe giren genel sağlık sigortası ve uygulanmasından doğabilecek muhtemel sorunlarKaya, Pir Ali; Kaya, Simge; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
20175521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu bağlamında iş yargısıKaya, Pir Ali; Gültekin, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.
1999(56. ve 57. Şer'iye Sicillerine göre) 1777 - 1780 yılları arasında AmasyaGöyünç, Nejat; Yavuz, Hasan Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı.
2017-11-095E Modeline uygun olarak hazırlanan öğretim kılavuzuna ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.; Kılıçlı, Zeynep Özbudak; Özkan, Muhlis