Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 22505  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
07-1998The effects of rh-G-CSF and intravenous immunoglobulin (IVIG) on the treatment of neutropenic fever in childrenUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Hematoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı.; Günay, Ülgen; Tanrıtanır, A.; Meral, Adalet; Sevinir, Betül; Hacımustafaoğlu, Mustafa; AAH-1570-2021
201-03-20Anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda hipernatremik dehidratasyonErgin, Hacer; Şahin, Özlem; Özmert, Melis Deniz; Özdemir, Muhammet Ali; Küçüktaşçı, Kazım; Hatipoğlu, Celile
1972Geri kalmış toplumların gelişmesinde karizmanın rolüAşkun, İnal Cem
1972Cari hesap sözleşmesiEdgü, Ekrem
1972Üretim planlamasında üretim dönemlerine ait sürelerin hesaplanmasıGülerman, Adnan
1972Harrod ve sonrası: post- keynezyen ve neoklasik büyüme modelleriSavaş, Vural
1972Modanın pazarlama politikasına etkileriAksu, Yusuf Ziya
1972Finansal planlamanın işletmelerde karar almadaki rolüBayar, Doğan
1972İşletmelerde kuruluş yeri faktörleri ve TOFAŞ üzerinde bir uygulamaUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Astarlıoğlu, Sabri
1972Türk basını ve basın ilân kurumu üzerine bir istatistik araştırmaUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Serper, Özer
1972Türkiye'de 1963 sonrası iş uyuşmazlıklarına toplu bakışÖnal, Güngör
1972Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, fayda ve sakıncalarıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Dinler, Zeynel
1972Sosyal fail haddiAşkan, Hasan
1972Gümrük himayesi, reel ücretler ve reel gelirleBhagwati, J.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; İyibozkurt, M.Erol
1972Katma değer vergisi rejiminde esnaf ve çiftçilerin vergilendirilmesiUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.; Özel, Mehmet Hakkı
1972İşletmeler için korelasyon-regresyon analiziYoğurtçugil, M. Kemal
1972Yüksek öğretimde sigortacılıkÖçal, Akar
1973Büyük çelik kuruluşları, buluş ve yenilikAdams, Walter; Dirlam, Joel B.; Barutçugil, İsmet Sabit
1973Altın piyasası 1968-1973Uludağ, İlhan
1973Standart maliyet sisteminde idari masrafların kontrolüGür, Abdullah