Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 14177  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
201-03-20Anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda hipernatremik dehidratasyonErgin, Hacer; Şahin, Özlem; Özmert, Melis Deniz; Özdemir, Muhammet Ali; Küçüktaşçı, Kazım; Hatipoğlu, Celile
1983İşletmelerde iş kazalarının psikoteknik yöntemle analizi ve önlenmesi (bir uygulama denemesi)Efil, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
1983Tutuklu ve hükümlü ergenlerde suça iten nedenlerin araştırılmasıÖrsal, Metin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
1983Fenoterol'ün tokolizdeki yeriUğurbil, Kemal; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1983Cerrahi girişimin T4, T3, T3 uptake, sti düzeylerine etkisi ve klinik önemiŞengönül, Aksel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
1983Miad aşımındaki gebeliklerde amniyon sıvısında kreatinin, üre ve ürik asit değerlerinin saptanmasının önemiBaran, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1983Oligemik şok tanısında şok indeksinin değeriÖncü, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
1983Malnütrisyonlu süt çocuklarında kalp fonksiyonlarının ekokardiografik olarak incelenmesiAlış, Gülten; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1983İşletmelerde tedarik sistemi ve uygulama denemesiCeyhan, Sevil; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1983Karaciğer hastalıklı olgularda oluşan tiroid hormon değişimleriGünöven, Erol; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1983Kronik bakteriyel prostatit'te lokal tiamfenikol uygulanımıOktay, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
1983Çimento işçilerinde yama testi sonuçlarıÖzüntürk, Erçin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.
1983Karıniçi yapışıklıkların önlenmesinde deksamethazon ve promethazinin yeriÖzer, Gürsu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
1983Menenjitlerin ayırıcı tanısında bos laktik asit düzeyinin önemiKılıçturgay, Kaya; Kentsü, Havva; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1983Gemlik bölgesinde endemik guatr prevalansı araştırmasıGürsoy, Umur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
1983Serbest bölgelerİpekyün, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1983Yönetici yetiştirmeBarutçugil, İsmet Sabit; Kara, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1983Yönetim felsefesi ve çalışanların motivasyonu üzerindeki etkileriBarutçugil, İsmet Sabit; Ener, Neriman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1983Prematüre bebeklerde raşitizmin önlenmesiParıldar, Tamer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1983Haloperidol uygulanan hastalarda belli süreçlerde prolaktin düzeylerinde meydana gelen değişikliklerBerki, Metin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.