Browsing by Author Yavuz, Mahmut

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 72  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1993-09-2213 Yaşında bir erkek çocukta otoeritrosit duyarlılığı sendromuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dermatoloji Anabilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Manavoğlu, Osman; Tunalı, Şükran; Yavuz, Mahmut; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir
199283 nefrotik sendrom olgusunda renal histopatolojik bulgularTınaztepe, Keriman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Yurtkuran, Mustafa; Güllülü, Mustafa; Yavuz, Mahmut; Dilek, Kamil
2014-04-28Ağır egzersiz sonrası gelişen rabdomiyolize bağlı akut böbrek yetmezliği olgu sunumuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Ayar, Yavuz; Ulutaş, Firdevs; Sayılar, Emel Işıktaş; Yavuz, Mahmut; Ersoy, Alparslan
1992Angiatensin konverting enzim inhibitörü enalapril'in proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Yavuz, Mahmut; Dilek, Kamil; Güllülü, Mustafa; Yurtkuran, Mustafa
1990Angiotensin konverting enzim inhibitörü enalaprilin proteinüri ve diğer böbrek fonksiyonlarına etkisiYavuz, Mahmut; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2002-06Angiotensin-II receptor antagonist losartan reduces micro albuminuria in hypertensive renal transplant recipientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-0710-0923; Alparslan, Ersoy; Dilek, Kamil; Usta, Mehmet; Yavuz, Mahmut; Güllülü, Mustafa; Yurtkuran, Mustafa Abbas; Oktay, Burçin; AAH-5054-2021; 35612977100; 56005080200; 7005030712; 7006244754; 6602684544; 6602172127; 7003389525
2002-07-22Anjiyotensin II reseptör antagonisti losartanın hipertansif hemodiyaliz olgularında ambulatuar kan basıncı üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Bilim Dalı.; Ersoy, Alparslan; Ersoy, Canan; Dilek, Kamil; Usta, Mehmet; Güllülü, Mustafa; Yavuz, Mahmut; Yurtkuran, Mustafa
2011-08-12Anti tümör nekroz faktör alfa tedavilere dirençli veya yan etki gelişen romatoid artrit olgularında rituksimabin etkinlik ve güvenilirliğiÇefle, Ayşe; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Ana Bilim Dalı.; Dalkılıç, Ediz; Alkış, Nihan; Özkaya, Güven; Yavuz, Mahmut; Güllülü, Mustafa; Dilek, Kamil; Ersoy, Alpaslan; Bayındır, Ayşe Nur; Yurtkuran, Mustafa
2001-03Anti-proteinuric effect of angiotension II receptor antagonist losartan in cases with glomerular lesionsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-0710-0923; Usta, Mehmet; Dilek, Kamil; Yavuz, Mahmut; Ersoy, Alparslan; Güllülü, Mustafa; Yurtkuran, Mustafa Abbas; AAH-5054-2021; 7005030712; 56005080200; 7006244754; 35612977100; 6602684544; 7003389525
2006Anxiety, depression and peritoneal dialysisUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; 0000-0002-0710-0923; Kahvecioğlu, Serdar; Akdağ, İbrahim; Yavuz, Mahmut; Arabul, Mahmut; Dilek, Kamil; Ersoy, Alpaslan; Güllülü, Mustafa; Yurtkuran, Mustafa; AAH-5054-2021
2004-11Aspergillus pneumonia in renal transplant recipients at a medical center in TurkeyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; 0000-0002-8886-7703; 0000-0002-4803-8206; 0000-0002-0710-0923; Usta, Mehmet; Kahveci̇oğlu, Serdar; Akdağ, İbrahim; Güllülü, Mustafa; Özdemir, Bülent; Ener, Beyza; Ersoy, Alparslan; Çırak, Y.; Dilek, Kamil; Yavuz, Mahmut; AAG-8523-2021; AAH-5054-2021; 7005030712; 55956719500; 8342488100; 6602684544; 7004168959; 15053025300; 35612977100; 57070235800; 56005080200; 7006244754
1992-11-16Atipik bir klinik tablo ile kendini belli eden bir alfa ağır zincir hastalığı olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilimi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilimi.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Anabilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Manavoğlu, Osman; Yurtkuran, Mustafa; Yavuz, Mahmut; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir; Akdiş, Cezmi
2003-05Behcet's disease and renal failureAkpolat, Tekin; Diri, Banu; Oǧuz, Yusuf; Yılmaz, Emine Demirel; Dilek, Melda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.; Yavuz, Mahmut; 7006244754
2005-02Body pain during daily activities in patients on peritoneal dialysisTaşkapan, Hülya; Ersoy, Fettah Fevzi; Passadakis, Ploumis S.; Tam, Paul Y. W.; Memmos, Dimitrios E.; Katopodis, Konstantinos P.; Özener, Çetin Islak; Akçiçek, Fehmi; Çamsarı, Taner; Ateş, Kenan Bahri; Ataman, Rezzan; Vlachojannis, John George; Dombros, Nicholas V.; Utaş, Cengiz; Akpolat, Tekin; Bozfakioǧlu, Semra; Wu, George G.; Karayaylali, İbrahim; Arınsoy, Turgay; Stathakis, Charalambos P.; Yavuz, Mahmut; Tsakiris, Dimitrios J.; Dimitriades, Athanasios C.; Yılmaz, Mehmet Emin; Gültekin, Meral; Polat, Nese; Oreopoulos, Dimitrios George; Uludağ Üniversitesi.; Yavuz, M.; 7006244754
2006Bone mineral density and its correlation with clinical and laboratory factors in chronic peritoneal dialysis patientsErsoy, Fettah Fevzi; Passadakis, Stauros Ploumis; Tam, Paul; Memmos, Evaggelos Dimitros; Katopodis, Pericles Konstantinos; Çetin Özener, Çetin Özener; Fehmi Akçiçek, Fehmi Akçiçek; Çamsarı, Taner; Ateş, Kenan; Stathakis, Panagiotis Charalampos; Arınsoy, Turgay; Karayaylalı, İbrahim; Wu, George; Bozfakıoğlu, Semra; Akpolat, Tekin; Utaş, Cengiz; Dombros, Athanasios Nicholas; Vlachojannis, John George; Ataman, Rezzan; Yardımsever, Mehmet; Karayalçın, Binnur; Gültekin, Meral; Yılmaz, Mehmet Emin; Dimitriades, Chrysostomos Athanasios; Tsakiris, John Dimitrios; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Yavuz, Mahmut; 7006244754
2022Böbrek tutulumu olan sistemik lupus eritematozus tanılı hastaların retrospektif olarak incelenmesiYavuz, Mahmut; Duran, Yasemin Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2002-11Clinical findings in the renal victims of a catastrophic disaster: the Marmara earthquakeSever, Mehmet Şükrü; Erek, Ekrem; Vanholder, Raymond; Akoğlu, Emel; Ergin, Hülya Karadayı; Türkmen, Funda Muşerref; Korular, Didem; Yenicesu, Müjdat; Erbilgin, Dilaver; Hoeben, Heidi; Lameire, Norbert; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Yavuz, Mahmut
2004-12-20Diyaliz ve erektil disfonksiyonUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Kahvecioğlu, Serdar; Akdağ, İbrahim; Arabul, Mahmut; Görgülü, Numan; Ersoy, Alpaslan; Güllülü, Mustafa; Yavuz, Mahmut; Dilek, Kamil; Yurtkuran, Mustafa
1993-09-22Edinsel faktör VIII ve IX inhibitörlerine bağlı kanama diyatezi ile kendini belli eden bir SLE olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.; Tunalı, Ahmet; Manavoğlu, Osman; Yavuz, Mahmut; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir
1999The effect of vitamin C on laboratory tests in haemodialysis patients: Is there a relationship between the administered vitamin C dose and serum uric acid levelsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-0710-0923; Ersoy, Alpaslan; Dilek, Kamil; Yavuz, Mahmut; Güllülü, Mustafa; Yurtkuran, Mustafa; AAH-5054-2021