Browsing by Author Uzun, Adem

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Analyzing learning styles of students to improve educational practices for computer literacy courseBaşkan, Gülsün Atanur; Özdamlı, Fezile; Kanbul, Sezer; Özcan, Deniz; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; 0000-0001-7826-7301; 0000-0001-6935-346X; Uzun, Adem; Göktalay, Şehnaz Baltacı; Öncü, Semiral; Şentürk, Aysan; AAH-5144-2021; AAH-5779-2021; A-5306-2016
2010Analyzing the learners before designing the instruction method: A case study in TurkeyUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü.; 0000-0001-6935-346X; Uzun, Adem; AAH-5779-2021; 36544545600
2021-01-15Bilişim Teknolojileri öğretmenleri bakış açısıyla robotik ve kodlamanın Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine entegrasyonunun niteliklerinin belirlenmesiUzun, Adem; Yılmaz, İlker; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
2013BÖTE öğretmen adaylarının internet destekli öğrenme ortamına ilişkin görüşleriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü.; 0000-0001-6935-346X; Uzun, Adem; AAH-5779-2021
2010A case study: Analysis of teacher self-efficacy of teacher candidatesUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; 0000-0001-6935-346X; Uzun, Adem; Özkılıç, Rüçhan; Şentürk, Aysan; AAJ-9320-2021; AAH-5779-2021; 36544545600; 26658589400; 36479323300
2010A case study: Self-efficacy beliefs of teacher candidates regarding developing educational softwareUzunboylu, H.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; 0000-0001-6935-346X; Uzun, Adem; Özkılıç, Rüçhan; Şentürk, Aysan; AAJ-9320-2021; AAH-5779-2021; 36544545600; 26658589400; 36479323300
2008Eğitim fakültelerinde bilgisayar okur-yazarlığının internet tabanlı öğretim tasarımı ile desteklenmesiŞentürk, Aysan; Uzun, Adem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2020-08-21Elaboration, application et évaluatıon de séquences didactiques pour l'apprentissage en ligne du fle avec le logiciel Adobe CaptivateBaştürk, Mehmet; Uzun, Adem; Alabay, Sercan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
2021-08-23Elektronik devre elemanları dersine yönelik artırılmış gerçeklik ve simülasyon destekli öğrenme ortamının tasarlanmasıUzun, Adem; Kavak, İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı.
2018-10-23Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar dersine ilişkin öğrenen özellikleri ve görüşleri: Bir öğretim tasarımına doğruBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.; Uzun, Adem; Uz, Rüçhan
2021-09-22Grupla mühendislik tasarım temelli robotik uygulamalarının öğrencilerin günlük yaşama dayalı problem çözme becerileri ve motivasyonu üzerindeki etkisiUzun, Adem; Yurttaş, Şeyma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
2019-11-25Harmanlanmış öğretim ortamında DynEd kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleriUzun, Adem; Çıtak, Beyhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı.
2002-07-25Mikroişlemciler arası optik yolla haberleşmeYeşilçimen, Halil; Uzun, Adem; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
2013-05-02Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneğiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uzun, Adem; Şentürk, Aysan; Yılmaz, Nuray Parlak; Göktalay, Şehnaz Baltacı; Şengel, Erhan; Öncü, Semiral; Erses, Neşe; Balay, Mustafa
2022-09-30Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve dijital okuryazarlık durumlarının incelenmesi: Bursa ili örneğiUzun, Adem; Demiröz, Uğurcan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bilim Dalı.; 0000-0002-6777-871X
2018-06-08Problem tabanlı öğrenme yöntemine göre tasarlanan veri tabanı yönetim sistemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri: Uludağ Üniversitesi örneğiUzun, Adem; Onur, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
2016-03-11Programlama öğretiminde kullanılabilecek yazılımlara ilişkin öğretmen görüşleriUzun, Adem; Baltalı, Salih; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
2019-10-22Programlama öğreti̇mi̇nde kullanılabi̇lecek yazılımlara i̇li̇şki̇n öğretmen görüşleri̇Baltalı, Salih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.; 0000-0001-6935-346X; Uzun, Adem