Browsing by Author Uysal, Enver

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-11-30Ali Şeriati'nin düşünce sisteminde merkezîbir kavram olarak tevhidin rolüUysal, Enver; Çakmakcı, Rabiye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2001El-Munkız ışığında Gazali düşüncesinin oluşumuUysal, Enver; Bilici, İsmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
1996Faslü`l-Makal ve el-Keşf ışığında İbn Rüşd'de felsefe-din ilişkisiUysal, Enver; Öztürk, Cihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
2001Gazali'de kötülük problemiUysal, Enver; Yavuz, Selim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2000Hak Dini Kur'an Dili'nde felsefi unsurlarUysal, Enver; Satılış Dore, Fatma; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
1990İhvanu's-Safa metafiziğinde tanrı ve tanrı-alem ilişkisiAydın, Hüseyin; Uysal, Enver; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
2008İhvân-ı Safâ'nın ahlâk anlayışıUysal, Enver; Truçi, Betim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2019-08-22İslâm düşüncesinde tıbb-i rûhânî geleneği - Kınalızâde Ali Efendi örneğiUysal, Enver; Toprak, Filiz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2010-04-05İstanbul Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna sorulan sorular ışığında İstanbul'da aile hayatının sosyolojik analiziUysal, Enver; Şen, Bilge; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
1996Kindi'ye göre alemin hudusu problemiUysal, Enver; Şahintürk, Ramazan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2010-09-24Muhammed Abid el-Câbirî'de din-siyaset ilişkisiUysal, Enver; Abimbola, Ahmed Olaoluwa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
1997Muhammed İkbal'ın felsefesinde insanUysal, Enver; Yıldırım, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
1999Ölümden sonraki hayat konusunda Gazali`nin meşşai filozofları eleştirisiUysal, Enver; Gürken, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2017-01-18Taha Abdurrahman'da modernite düşüncesiUysal, Enver; Ateş, Muhammet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2019-08-22Taşköprîzâde'nin Ahlâk-ı Adudiyye şerhinde aile ve devlet ahlakıUysal, Enver; Yılmaz, Yasemin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
2007Üsküp'te yaşayan müslüman toplulukların değerler dünyası üzerine sosyolojik bir değerlendirmeUysal, Enver; İdriz, Enes; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.