Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Akciğer kanserinde PET/BT'nin klinik önemiTamgaç, Feyzi; Özkol, Volkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012Baş-boyun kanserlerinde tedavi sonrası çekilen PET/BT'nin klinik yararıAlper, Eray; Kumtepe, Dudu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2010Erken evre meme kanserli hastalarda PET/BT nin rolünün değerlendirilmesiAkpınar, A. Tayyar; Aydın, Nesrin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken tedavi yanıtının PET/CT ile değerlendirilmesi ve PET/CT'nin tedavi yönetimine katkısıAkpınar, Ali Tayyar; Oğur, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2011Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde radyoterapi hedef volümlerini belirlemede PET/BT'nin katkısıAkpınar, Tayyar; Gönül, Süreyya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2006Meme kanseri varlığı/şüphesi olan olgularda sintimamografinin hasta yönetimine etkisinin araştırılmasıAkpınar, A. Tayyar; Güneş, Neşe; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1990Meme karsinomalı hastaların postoperatif devrede musinöz karsinoma antijen (MCA) ile izlenmesiMemik, Faruk; Ulus, İsmail Hakkı; Güneş, İlknur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2011Mide kanserinin tedavi yanıtı değerlendirmesi ve takibinde FDG-PET/BT'nin klinik önemiTamgaç, Feyzi; Özkol, Hayriye Funda; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1995Myokard perfüzyon sintigrafisine ek olarak yapılan gated görüntülemenin tanıya katkısının incelenmesiAkbunar, Ali Tayyar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2014Neoadjuvan kemoterapi alan akciğer kanserli olgulard PET/BT bulgularının histopatolojik verilerle karşılaştırılması ve prognostik değeriAkpınar, Ali Tayyar; Sevilmiş, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2011Papiller tiroid kanserlerinde nüks ve/veya metastatik hastalık şüphesinde PET-BT'nin klinik önemiAlper, Eray; Duman, Gani; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2008PET/BT'nin meme kanserinde hasta takibine katkısıAlper, Eray; Ersoy, Faik; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2014Plevra malignitelerinde F18-FDG PET/BT görüntülemenin rolüTamgaç, Feyzi; Güler, Erkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2011Rektum kanserli hastalarda lokal rekürrensi ve uzak organ metastazlarını değerlendirmede PET/BT'nin rolüAlper, Eray; Dinçer, Deniz Alpan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1994Serebrovasküler hastalıklarda Tc-99m HMPAO (rCBF) ve Tc-99m işaretli eritositlerle (rCBV) yapılan kombine spect ile rejional serebral perfüzyon rezervinin (rCPR) değerlendirilmesiZarifoğlu, Mehmet; Sarıkaya, İsmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012Serviks kanserinde FDG PET/BT; primer tümör FDG uptake'i ve metastatik potansiyel arasındaki ilişkiTamgaç, Feyzi; Demirtaş, Yasemin Öztürk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1989Tiroid bezi nodüllerinin TC99m, I131 sintigrafileri ve us ile incelenmesi, boyutlarının ölçülmesi ve volümlerinin hesaplanmasıAtabey, Tomris; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
1995Tiroid bezinin fonksiyonel durumu ile sintigrafik satürasyon zamanının korelasyonuAğır, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2016Yeni tanı almış NON-hodgkin lenfomalı olgularda evreleme PET/BT görüntülemelerinde histopatolojik subtiplere göre suvmax değerlerinin karşılaştırılmasıAlper, Eray; Aydın, İlknur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.