Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Deneysel spinal kord iskemisi uygulanan sıçanlarda ardkoşullama ve/veya sitikolinin nöronal apopitozisteki nöron koruyucu etkilerinin incelenmesiKorfalı, Ender; Türkkan, Alper; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1989Erişkin sıçan spinal korduna embryonik serebellar ve spinal dokuların transplantasyonuCoşkun, Noyan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1992Erişkin sıçan spinal korduna interkostal sinir anastomozuKutluk, Turan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2007Geçici fokal serebral iskemi uygulanan sıçanlarda ardkoşullama uygulamasının lipid peroksidasyonu ve apopitozis üzerine etkisiKorfalı, Ender; Abaş, Faruk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2006Geçici fokal serebral iskemi uygulanan sıçanlarda, sitikolin ve hipoterminin nöronal apopitozisdeki nöron koruyucu etkileriKorfalı, Ender; Şahin, Soner; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1992Hipofizektomili erişkin dişi sıçanlarda, median eminens altına transplante edilen fötal hipofiz dokusu greftlerinin incelenmesiBekar, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2006III. ventrikülün taban anatomisinin endoskopik ventrikülostomi komplikasyonları ile ilişkisiKorfalı, Ender; Aydın, Selçuk; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1995Kavernöz sinüs anatomisi ve cerrahi girişim yolları: mikroşirürjikal kadaverik çalışmaDalgıç, Adem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2009Optikokarotid bölge ve superior orbital fissür medialinin cerrahi anatomisinin incelenmesi: anatomik-kadaverik çalışmaYılmazlar, Selçuk; Özcan, Tekin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1998Peridural fibrozis ve yapışıklıklarının önlenmesinde Anti-Adhesion Barrier Gel'in (ADCON-L) etkinliğinin sıçanlarda oluşturulan laminatomi ve diskektomi modelinde araştırılmasıDoygun, Muammer; Boyacı, Suat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2005Periferik sinir kesilerinde primer sütür sonrası topikal sitikolin uygulanmasının aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkileriBekar, Ahmet; Özay, Rafet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2014Periferik sinir kesilerinde sitikolin uygulamasının koruyucu etki mekanizmalarının araştırılmasıBekar, Ahmet; Gündoğdu, Elif Başaran; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2012Periferik sinir kesisinde farklı dozlarda sistemik uygulanan CDP-kolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken primer sütür modelinde araştırılmasıBekar, Ahmet; Kaplan, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2008Periferik sinir kesisinde sistemik uygulanan sitidin, kolin ve sitikolinin, aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken primer sütür modelinde araştırılmasıBekar, Ahmet; Caner, Başak; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2006Periferik sinir kesisinde topikal uygulanan sitidin, kolin ve sitikolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken ve geç primer sütür modelleriyle araştırılmasıBekar, Ahmet; Arslan, Erhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2017Sellar ve parasellar bölgenin subkiazmal, parakiazmal, suprakiazmal anatomisiYılmazlar, Selçuk; Baykal, Duygu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1991Subtansiya nigranın dopaminerjik sistemi innervasyonunun biokimyasal ve fonksiyonel yöntemlerle araştırılmasıUluçay, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2006Sıçanlarda iskemik önkoşullama ve ardkoşullamanın geçici fokal serebral iskemi modelinde nöron koruyucu etkileriKorfalı, Ender; Taşkapılıoğlu, M. Özgür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2012Üst klival bölgeye transnazal yaklaşımda cerrahi limitler: Mikroanatomik çalışmaYılmazlar, Selçuk; Aktaş, Ulaş; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
1998Vazospazm gelişmesinde tekrarlayıcı küçük subaraknoid kanamaların etkileri: Serebral kan akımı ve histolojik çalışmaKorfalı, Ender; Türeyen, Kudret; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.