Browsing by Author Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Açık kalp cerrahisi sonrası karaciğer fonksiyon testi ve hiperbilirubinemiSaba, Davit; Tüydeş, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2014Cardiotrophin 1'in çalışan kalpte ve vücut dışı dolaşım desteği ile yapılan koroner arter bypass cerrahisinde iskeminin değerlendirilmesindeki yeriBiçer, Murat; Tecimer, M. Ergun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2011Çalışan kalpte ve kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisinde greft akım oranlarıTok, Mustafa; Anğ, Ahmet Eren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Çalışan kalpte yapılan koroner bypass cerrahisi sırasında kardiyopulmoner bypassa dönüşümün mortalite ve morbidite üzerineSaba, Davit; Önder, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Diabetus mellituslu hastalarda kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisi ile çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass cerrahisinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılmasıTok, Mustafa; Yolgösteren, Atıf; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2011Euroscore'u düşük hastalarda, çalışan kalpte ve kardiyopulmoner baypas kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisi sonrası erken, orta ve uzun dönem sonuçların karşılaştırılmasıSaba, Davit; Karal, İlker Hasan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Kardiyopulmoner baypas ile koroner arter cerrahisi hastalarında pre ve postoperatif BNP seviyeleri ile postoperatif atriyal fibrilasyon gelişme sıklığı arasındakı ilişkinin değerlendirilmesiSığnak, Işık Şenkaya; Gayıbov, Musa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2015Kardiyopulmoner bypass eşliğinde koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda serum laktat seviyelerinin postoperatif sonuçlarla ilişkisiTok, Mustafa; Özgöz, Haluk Mevre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2010Konjenital kalp hastalarında brain natriüretik peptide'in preoperatif ve postoperatif plazma düzeyleri ve prognostik önemiSığnak, Işık Şenkaya; Helvaci, Hülüsi; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2014Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda kan ürünü kullanımı ve postoperatif hemoglobin düzeylerinin atriyal fibrilasyonla ilişkisiBiçer, Murat; Yüksel, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2013Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda vücut kitle indeksinin mortalite ve morbidite üzerine etkisiTok, Mustafa; Akarsu, Serkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2014Kronik kalp yetmezliği'nin akut alevlenmesinin kardiyojenik şok evresinde kısa süreli ventrikül destek sistemlerinin etkinliğiSaba, Davit; Yılmaz, Ekrem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2013Pediatrik kalp cerrahisinde tiroid hormonları seviyesinin prognoza etkisiSığnak, Işık Şenkaya; Gürcü, Engin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2010Pediyatrik kalp cerrahisinde steroid kullanımının kardiyopulmoner bypass sonrası görülen sistemik inflamatuar yanıta etkisiŞenkaya, Işık; Yanar, Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2012Pompalı koroner arter baypaslar, kros klempli-kros klempsiz operasyonlarSaba, Davit; Türkücüoğlu, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2011Pompalı koroner baypas ile çalışan kalpte yapılan koroner baypas cerrahisi sonrasında akut böbrek hasarı gelişiminin karşılaştırılmasıSaba, Davit; Sevingil, Tolunay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2009Pompalı ya da pompasız çalışan kalpte koroner baypas cerrahisi (KABG) kalp kasını etkiler mi?Saba, Davit; Kumtepe, Gencehan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2008Postoperatif perikardiyal adezyonları önlemede biyoemilebilir polilaktid bariyerin etkinliğinin tavşan modelinde araştırılmasıSaba, Davit; Gürbüz, Orçun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2007Preoperatif statin tedavisinin koroner bypass cerrahisi sonrası kardiyak mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin araştırılmasıCengiz, Mete; Ercan, Arzu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2008Tavşan modelinde spinal iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında N-Asetil Sistein'in etkinliğiŞenkaya, Işık; Çökünlü, Özgür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.